Ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Store konsekvenser for politisk virksomhet

Torsdag kveld avholdt ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, møte med gruppelederne i de politiske partiene.

– Store konsekvenser for politisk virksomhet i Indre Østfold, opplyser Frøshaug.

På møtet ble det orientert om situasjonen rundt Korona-smitte, samt at det ble drøftet hvilke tiltak man bør iverksette for den politiske virksomheten fremover.

LES OGSÅ: – Jeg er trygg på at våre innbyggere blir godt ivaretatt (Marker kommune)

– Det er godt å kjenne på at hele det politiske miljøet står skulder ved skulder i den dramatiske situasjonen som vi nå er oppe i. I samråd med gruppelederne i de politiske partiene har jeg kommet frem til at vi umiddelbart må innføre sterke begrensninger i vår politiske virksomhet, skriver Frøshaug i en pressemelding.

På grunnlag av statlige føringer og råd, og med hensyn til den alvorlige situasjonen man nå er i avlyses møtene. Dette skjer på grunn av Koronapandemien og anbefalte tiltak for å begrense spredningen av smitte.

– Jeg vil snarest gi dere en bredere orientering om hvordan det er blitt jobbet de utfordringene som Korona-smitten har skapt, opplyser Frøshaug.

LES OGSÅ: Til alle innbyggere og ansatte i Skiptvet kommune (ekstern lenke)

På møtet ble de enige om følgende:

Kommunestyremøter avlyses inntil videre, med hjemmel i kommunelegens vedtak om avlysning av politiske møter, jfr. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a) og § 4-1 femte ledd, siste setning. Det betyr at formannskapet i tiden fremover vil fatte vedtak i tråd med kommunens politiske reglement paragraf 3.2.2. som sier at formannskapet har beslutningsmyndighet «Vedtak i medhold av kommuneloven § 11-8 (hasteparagrafen) når det er praktisk umulig å innkalle kommunestyret». 

Møtet i formannskapet blir «streamet» og dermed tilgjengelig for publikum.

Møter i alle øvrige politiske råd og utvalg avlyses inntil videre, med samme hjemmel som nevnt ovenfor. Formannskapet vil fatte vedtak i saker der det er nødvendig.

Det jobbes med å etablere en løsning for å gjennomføre helelektroniske politiske møter. Løsningen vil bli demonstrert i første formannskapsmøte.  

Partiene bes begrense deltakelse på eventuelle gruppemøter til et nødvendig minimum med god avstand mellom møtedeltakerne, eller aller helst ta gruppemøter over telefon

(Kilde: Pressemelding)

– Jeg er trygg på at våre innbyggere blir godt ivaretatt

Kjørte av veien etter å ha burnet