Dette gjelder i Indre Østfold fra 10. juni

Indre24
7 minutter lesetid

Fra og med 10. juni gjelder de nasjonale koronatiltakene i vår kommune. 

– Det betyr at vi får mildere koronatiltak, men anbefalingen om å redusere sosial kontakt og minimere antall nærkontakter gjelder fortsatt. Vi har en sterk anbefaling om fortsatt bruk av munnbind på steder hvor du ikke kan overholde minst en meter avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Vi minner om at avstandskravet på minst en meter gjelder fortsatt, skriver kommunen på sin nettside.

Sosial kontakt

 • Oppfordres til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn ti gjester samtidig i hus, leilighet, hytte eller utendørs i hage eller på uteplass. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Anbefalingen gjelder uavhengig av alder på gjestene eller om dere er i slekt. 
 • Beskyttede personer (Lovdata) trenger ikke telles som besøkende i private hjem, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet.
 • Barn i barnehage eller barneskole kan ha besøk fra egen kohort.  
 • Private sammenkomster i leid eller lånt lokale som regulert i § 13 første ledd bokstav f, er tillatt med inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. Antallet gjelder uavhengig av hvor gamle deltakerne er, om dere er beskyttede personer eller om dere er i slekt. Likevel kan barn i barnehage eller barneskole møtes i egen kohort i forbindelse med f. eks. barnebursdag med et nødvendig antall voksne tilstede.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer, barer

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00.
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. 
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata)

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene fortsetter på gult tiltaksnivå frem til sommerferien. Vi gjør oppmerksom på at tiltaksnivå på de ulike skolene og barnehagene kan endres på kort varsel på bakgrunn av smittesituasjonen.

Arbeidsplasser 

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Arrangementer

Det er tillatt med arrangement i henhold til covid-19 forskriften §13, men det er fortsatt begrensinger på gjennomføring og antall personer som kan delta. 

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

ANNONSE

 • Private sammenkomster i leid eller lånt lokale som regulert i § 13 første ledd bokstav f, er tillatt med inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. Antallet gjelder uavhengig av hvor gamle deltakerne er, om dere er beskyttede personer eller om dere er i slekt. Likevel kan barn i barnehage eller barneskole møtes i egen kohort i forbindelse med f. eks. barnebursdag med et nødvendig antall voksne tilstede.
 • Maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maksimalt 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (Nytt)
 • Maksimalt 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene. (Nytt)

Arrangør melder inn sitt arrangement til kommunen senest 10 dager før arrangementet avholdes. Arrangør har ansvar for at de til enhver tid gjeldende krav til smitteverntiltak overholdes. 

Retningslinjer for gjennomføring og innmelding av arrangement finner du her

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
  • Det er tillatt med treningskamper for barn og unge under 20 år, Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. Det er tillatt med 100 personer tilstede. I dette antallet inkluderes alle som er til stede på arrangementet/kampen, herunder både spillere, trenere og andre.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. 
 • Følgende smittevernregler gjelder for lag og foreninger i Indre Østfold kommune.

Nasjonal covid-19 forskrift

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.