Disse tiltakene gjelder i Indre Østfold fra midnatt

Indre24
11 minutter lesetid

Fredag ble det kjent at Indre Østfold kommune var en kommunene som ble tatt ut av tiltaksnivå B. Kommunestyret behandlet en lokal forskrift om Covid-19 forskrift søndag.

– Selv om vi i Indre Østfold kommune de siste dagene har hatt en nedgang i antall nye smittetilfeller, er situasjonen sårbar og uavklart. Siste 14. dager har Indre Østfold kommune et smittetrykk på ca 200 per 100 000 innbyggere, opplyser Indre Østfold kommune.

Smittetilfellene den siste tiden har vært nærkontakter av kjente smitteveier, men også noe med ukjent opprinnelse.

– Det er nå også en del smitte mellom barn og unge. Vi ser også at mange av de smittede har mange nærkontakter, noe som erfaringsmessig i stor grad bidrar til å spre smitte. Rådmannen velger å fremlegge forslag til ny lokal forskrift for kommunestyret, da det vil kunne medføre uheldige konsekvenser for smittetrykket å redusere tiltakene ned til nasjonalt nivå for raskt ut ifra dagens situasjon. Det er også i tråd med sentrale myndigheters oppfordrer kommunene til å innføre lokale forskrifter tilpasset den lokale situasjonen, skriver kommunen.

Her er tiltakene som trer i kraft ved midnatt natt til 10. mai og varer til og med 9. juni:

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. 
 • Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst i leid eller lånt lokale som regulert i § 13 første ledd bokstav f (ekstern lenke) likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.
 • Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre og på serveringssteder, mv. (Vedtatt i lokal forskrift 9. mai 2021)

Restauranter, kafeer, barer

 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene er på gult nivå. Vi gjør oppmerksom på at tiltaksnivå på de ulike skolene og barnehagene kan endres på kort varsel på bakgrunn av smittesituasjonen.
 • Skoleelever og barnehagebarn bosatt i Indre Østfold kommune, og som går på skoler eller i barnehager som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på idretts- og fritidsaktiviteter i den perioden skolen eller barnehagen er på rødt tiltaksnivå. (Vedtatt i lokal forskrift 9. mai 2021) 

Arbeidsplasser 

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. (Vedtatt i lokal forskrift 9. mai 2021) 

Forbud mot arrangementer

Det åpnes for arrangement i henhold til covid-19 forskriften §13 (ekstern lenke), men det er fortsatt sterke begrensinger på gjennomføring og antall personer som kan delta.  Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

ANNONSE

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.
 • Maksimalt 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
 • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 50 personer til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
 • Utendørs arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted.
 • Innendørs arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted. Deltakerne må sitte på faste tilviste plasser.

Arrangør melder inn sitt arrangement til kommunen senest 10 dager før arrangementet avholdes. Arrangør har ansvar for at de til enhver tid gjeldende krav til smitteverntiltak overholdes. 

Retningslinjer for gjennomføring og innmelding av arrangement finner du her (ekstern lenke)

Stengning av virksomheter

Vedtatt av kommunestyret i lokal forskrift 9. mai 2021:

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 
  • svømmetilbud til kommunens innbyggere. 
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere. 
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Skoleelever og barnehagebarn bosatt i Indre Østfold kommune, og som går på skoler eller i barnehager som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på idretts- og fritidsaktiviteter i den perioden skolen eller barnehagen er på rødt tiltaksnivå. (Vedtatt i lokal forskrift 9. mai 2021)
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.
 • Følgende smittevernregler gjelder for lag og foreninger i Indre Østfold kommune (ekstern lenke)

Bruk av munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind under hele reisen. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. 
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.