Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Regionale tiltak endres i Viken-kommuner

I 20 Viken-kommuner som har hatt høyt smittetrykk, videreføres de regionale tiltakene. I 13 kommuner avvikles tiltakene, mens nivået senkes i 19 kommuner.

Av: Linus Røvik Hauge/ NTB

– Smittetallene i Viken har flatet ut den siste tiden, noe som tyder på at tiltakene som ble innført 16. mars, har hatt effekt. Likevel har flere kommuner fortsatt et for høyt smittenivå. I disse kommunene blir de regionale tiltakene derfor videreført, enten på nåværende nivå eller på tiltaksnivå B, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

LES OGSÅ: Dette gjelder i IØ fra 12. april

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken, og de fleste kommunene støtter anbefalingen.

Alle de 51 Viken-kommunene, samt Gran kommune i Innlandet, ble satt under tiltaksnivå A – det strengeste – 16. mars. 20 av kommunene må nå leve med svært inngripende tiltak sammenhengende i minst seks uker.

– Alvorlig situasjon

De 20 kommunene som må fortsette med tiltaksnivå A til 25. april, er Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

I disse 19 kommunene nedjusteres tiltaksnivået fra nivå A til B: Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler og Øvre Eiker.

– Videreføringen av det strengeste tiltaksnivået innebærer en svært stor belastning for innbyggerne i disse 20 kommunene. Det var ikke intensjonen at tiltaksnivå A skulle vare over en så lang periode. Samtidig innebærer tiltaksnivå B et for lavt tiltaksnivå gitt den alvorlige situasjonen disse kommunene er i, sier Høie.

– Svært kritisk

– Vi tar regjeringens beslutning om videreføring av covid-19-forskriften 5 A til etterretning, da smittetallene er høye og svært ustabile. Vi har i vår dialog med nasjonale helsemyndigheter vektlagt at tiltakene må vurderes på nytt innen rimelig tid, sier Bærum og Askers ordførere Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi i en felles kommentar.

ANNONSE

De understreker begge at situasjonen for næringslivet i de to nabokommunene rett utenfor Oslo er svært kritisk.

– Det er derfor ekstra viktig at det gjøres kloke justeringer nå, og at det ikke går for lang tid før det tas en ny vurdering av tiltaksnivå, sier Hammer Krog og Conradi.

Nye vurderinger

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal gjøre nye vurderinger av tiltaksnivåene. Først ut er en rask vurdering av noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå A som kan tre i kraft allerede i neste uke, sier Høie.

FHI og Helsedirektoratet har fått en noe lengre frist med å foreta en helhetlig gjennomgang og justering av alle de tre regionale tiltaksnivåene A, B og C.

– Vi er fortsatt avhengige av å ha et svært strengt tiltaksnivå A som også i fremtiden kan slå ned utbrudd raskt og effektivt over en relativt kort tidsperiode. Dette er spesielt viktig i møte med virusvarianter som kan være mer motstandsdyktige mot vaksiner, sier Høie.

Han legger til at det samtidig er viktig å se på spesielt tiltaksnivå B og C for å vurdere om disse tiltaksnivåene i større grad kan tilpasses situasjoner slik som i deler av Viken, der det er behov for strenge tiltak over en lengre tidsperiode.

Tiltak avvikles i 13 kommuner

Til sist avvikles altså tiltaksnivået for en rekke kommuner der smittetrykket er lavt eller ikke-eksisterende. Dette gjelder flere kommuner utenfor de mest befolkningstette områdene på Østlandet. Flere av disse kommunene har vært kritiske til tiltaksnivået her, nettopp fordi de har hatt svært få eller ingen koronasmittede under smittebølgen de siste ukene:

Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål i Viken. I tillegg avvikles de regionale tiltakene i Gran kommune i Innlandet.

LES OGSÅ:

ANNONSE

ANNONSE

Indre Østfold kommune vil vaksinere russen

Dagens studenter er taperne