Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen/ NTB

Dette gjelder i IØ fra 12. april

Fra og med mandag 12. april gjelder Covid-19 forskriftens kapittel 5B for Indre Østfold kommune. Disse tiltakene gjelder til og med 25. april.

– Én-meteren har blitt to-meteren. Husk at du alltid skal holde to meters avstand til andre. Minner også om plikten til å bruke munnbind og at god håndhygiene fortsatt er viktig. Særlig steder der hvor det er felles berøringspunkter, skriver kommunen på sin nettside.

De presiserer at kommuner i Viken og i resten av landet er på ulikt tiltaksnivå i Covid-19 forskriften.

– Du skal følge tiltaksnivået i din kommune, med mindre du besøker en kommune med høyere tiltaksnivå. (Det er alltid det strengeste tiltaksnivået som gjelder), skriver kommunen videre.

LES OGSÅ: Regionale tiltak endres i Viken-kommuner

Regjeringen kan iverksette regionale tiltak ved smitteutbrudd. Systemet har tre nivåer: A, B og C. Les mer om systemet: Tiltaksnivå A–C ved smitteutbrudd (regjeringen.no (ekstern lenke)

Se også: Tiltaksnivå A | Tiltaksnivå C (eksterne lenker)

Tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5B):

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. 
  Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det. 
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisningen gjøres digitalt.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring
 • Institusjonene kan holde lokalene åpne dersom det er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene, hvor det er tillatt med 50 personer. 
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt. 

  I samarbeid med idrettsrådet har Indre Østfold kommune utarbeidet følgende retningslinjer for lag og foreninger:
  • Det åpens opp for bruk av kommunale bygg til faste treninger og øvelser.
  • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge under 20 år i grupper på inntil 20 personer.
  • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for personer som er 20 år og eldre i grupper på inntil 10 personer, der alle kommer fra samme kommune, eller kommer fra kommune med samme tiltaksnivå eller lavere. For lagidretter anbefales det fortsatt en organisering slik at man har grupper på inntil 10 personer.
  • Lag og foreninger bes organisere aktiviteten slik at man unngår å blande elever i fra ulike skoler når aktiviteten pågår.   
  • Utøvere/deltakere fra andre kommuner kan ikke delta med mindre de kommer fra en kommune med samme tiltaksnivå eller lavere
  • Det er kun tillatt med foresatte tilstede under trening/øvelse for barn under 7 år. Foresatte skal bruke munnbind, og det er ikke tillatt å oppholde seg i mingleområder eller ventesoner hvor det ikke er mulig å overholde 2 meter avstand.
  • Alle skal føre besøksregistrering og listen skal oppbevares i 10 dager.
  • Garderobeanlegg holdes stengt. (kun åpent i skolens undervisningstid)
  • Det skal beregnes 10 minutters mellomrom mellom hvert lag eller gruppe slik at avsluttende lag eller gruppe har forlatt lokalet/treningsflaten før neste lag eller pulje kommer inn. Dette gjelder både inne og utendørs treninger/aktiviteter.
  • Alle skal desinfisere hender på vei inn og på vei ut av lokalet/treningsflaten.
  • Renholdsrutiner for øving- og treningslokalet skal følges.
  • Alle klubber/foreninger skal ha en smitteansvarlig som har ansvar for at alle lag og grupper følger retningslinjene for smittevern.
  • Alle lag og foreninger skal i tillegg følge smittevernveilederen fra sitt særforbund.
  • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.
  • De samme retningslinjene gjelder for øvelser på tvers av trinn innen sang, musikk og kulturaktiviteter. 

Skal vi unngå en ny nedstengning av idretts- og fritidsaktiviteter er det viktig at alle lag og foreninger følger disse retningslinjene. Smittetrykket i kommunen er fortsatt høyt og både nasjonale myndigheter og kommunen gjør jevnlige vurderinger av smittesituasjonen, og man må derfor være forberedt på at det raskt kan komme endringer.

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 

Butikker og tjenester

 • Butikker kan holde åpent, men husk at det skal være god avstand, plikt til å bruke munnbind og tilrettelagt for god håndhygiene.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Skjenkestopp

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere. Det er kun tillatt for medlemmer i fra nabokommuner med samme tiltaksnivå å delta på trening, kurs etc. 
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. 

I tillegg har kommunestyret innført en lokal forskrift for Indre Østfold kommune, med virkning fra midnatt natt til 24. mars 2021. Forskriften varer til og med 9. juni 2021. 

Lokal forskrift for Indre Østfold kommune, gjelder fra 24. mars

§ 2. Bruk av munnbind i kollektivtrafikken

Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind under hele reisen. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

ANNONSE

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 3. Avklaringskarantene

I tillegg til karantenebestemmelsene i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4, har følgende personer karanteneplikt:

Husstandsmedlem til nærkontakt som venter på sitt prøvesvar er pålagt karantene inntil første negative prøvesvar foreligger eller til den oppheves av kommunelegen.

Unntaket fra karantene for de som har gjennomgått covid-19 som i dag gjelder for smittekarantene, gjelder også for avklaringskarantene. Det samme gjelder for de som er fullvaksinerte.

Les hele forskriften her (PDF, 160 kB) (ekstern lenke)

Anbefalinger:

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs, og husk at det skal være god avstand, bruke munnbind og tilrettelegg for god håndhygiene.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige ti personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Indre Østfold kommune anbefaler at du ikke skal flere enn fem nærkontakter i uka. 
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.(ekstern lenke)
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:

 • Personer som er i smittekarantene skal følge informasjonen som blir gitt av kommunens smittesporingsteam. 
 • Nærkontaktene skal følge informasjonen som blir gitt av kommunens smittesporingsteam. 
 • Husstandsmedlemmer av nærkontakter skal være i avklaringskarantene (ventekarantene) frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. .

Plikt til å bruke munnbind

 • Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind under hele reisen. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. (Forskriftsfestet av kommunestyret 23. mars)
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Barnebursdager og bursdager

Det er ikke tillatt med arrangement, inkludert bursdager for både voksne og barn i leid lokale eller leid uteområde, i henhold til covid-19 forskriften kap. 5B som omfatter Indre Østfold kommune.

I sosiale sammenkomster er det lov med 10 personen i eget hjem og 20 personer utendørs, men det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Anbefalingen gjelder både innendørs i hjemmet og utendørs i egen hage. 

Covid-19 forskriften

Gå til covid-19 forskriften kapittel 5B (ekstern lenke)

(Kilde: Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Ti personer registrert koronasmittet i Moss siste døgn

MC-fører til sykehus etter ulykke