Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/ NTB

Innsats for å motvirke ensomhet

Indre Østfold kommune vil bidra til at eldre som bor hjemme får tilbud om aktivitet og sosial deltakelse. Et nytt prosjekt skal styrke samarbeidet med frivilligheten.

Av: Indre Østfold kommune

Aktiv og sosial alderdom

Gjennom kvalitetsreformen Leve hele livet er målet at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet og leve gode liv. Det tar kommunen på alvor, derfor har Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) satt i gang et prosjekt som skal motvirke ensomhet blant eldre som bor hjemme. 

– Det å være en del av et nettverk og holde seg aktiv, både fysisk og sosialt, er forebyggende og helsefremmende. Det kan utsette behovet for helsehjelp, og bidra til at den enkelte får flere friske år i eget hjem, sier prosjektleder Ingvild Dalager Hammerstad ved USHT. 

Frivilligheten viktig

Målet med prosjektet er at de som bor hjemme skal få tilbud om aktivitet og sosial deltakelse. Prosjektet skal blant annet ha fokus på koordinering av den frivillige innsatsen vi har i kommunen.

– Frivilligheten kan gi en stor helsefremmende effekt, både fysisk og psykisk. Dette gjelder både for den som er frivillig, og den som har glede av frivillighet. Frivilligheten kan fungere som en brobygger mellom blant annet ulike aldersgrupper eller kulturer, sier Dalager Hammerstad.

ANNONSE

Samarbeid

I tillegg til koordinering av frivilligheten, er det også viktig å sørge for rekruttering og samarbeid. 

– Det skal være enkelt å være frivillig og vi må ta vare på de som ønsker å bidra. Derfor er de frivillige organisasjonene opptatt av å gi de frivillige opplæring og oppfølging, sier prosjektlederen.

Gjennom prosjektet er det etablert et godt samarbeid med Mysen og Omegn Røde Kors.

– Nå har vi blant annet en pågående kampanje for å rekruttere flere besøksvenner. Vi samarbeider også om å rekruttere folk til å delta på kurs om hverdagsglede og instruktører til Sterk og stødig, sier hun.

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Målt til 136 km/t i 80-sonen

Viktige innspill fra ungdommene