Eidsivating lagmannsrett holder til i Hamar tinghus. Tingrettene Follo og Nordre Østfold overføres nå hit fra Borgarting lagmannsrett. Foto: Vidar Ruud / NTB

Eidsivating blir ny ankedomstol for Follo og Nordre Østfold

Follo og Nordre Østfold tingrett overføres fra Borgarting til Eidsivating lagmannsrett 1. mars.

– For brukerne betyr det at hvis du anker 1. mars eller senere, så skal anken behandles av Eidsivating lagmannsrett. Har du anket før 1. mars skal saken behandles av Borgarting lagmannsrett, sier førstelagmann Nina Sollie i Eidsivating lagmannsrett.

Eidsivating lagmannsrett øker bemanningen med fem dommere og tre saksbehandlere i løpet av 2022.

ANNONSE

Endringen av lagdømmegrensen mellom Eidsivating og Borgarting ble vedtatt i forbindelse med den nye domstolsstrukturen som ble innført i 2021. Formålet med endringen er blant annet å bidra til en utjevning av lagmannsrettenes størrelse og oppgaver, opplyses det.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Politiet stanset ruset bilfører

Kaabbel innstilles som ny fylkesleder