Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Helsedirektoratet: Testing på grensen kan opphøre

Helsedirektoratet vurderer at importsmitte er mindre viktig i dagens smittesituasjon. Derfor mener de at testing på grensen kan opphøre.

– Men det kan vurderes å teste innreisende som ikke kan dokumentere med EU-sertifikat at de har immunitet eller en negativ test i tråd med EUs rådsanbefalinger. Det må være beredskap for å kunne skalere opp testingen på grensen ved behov, skriver Helsedirektoratet i sin ukesrapport.

I uke 3 ble det registrert en nedgang på 43 prosent i reisende som ble testet på grensen. Det var også en nedgang i andelen positive tekstilfeller på grensen. Registrerte innreiser har økt noe, ifølge rapporten.

Helsedepartementet varsler at de skal se på om grensetestingen skal opphøre.

– Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået. Vi har varslet at vi ser på alle tiltak på nytt i starten av februar, og gjør en helhetsvurdering. Dette gjelder selvsagt også testing ved grensen, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) til NTB.

Fire kommuner med kritisk tilgang

I ukerapporten melder Helsedirektoratet også om kapasiteten til helsevesenet i de ulike kommunene. Fire kommuner melder om kritisk tilgang på helsepersonell.

– Smittetrenden er sterkt økende og gir høyt sykefravær, og trender fortsetter med at halvparten av kommunene rapporterer gode kapasiteter og halvparten rapporterer betydelig belastede kapasiteter, heter det.

ANNONSE

De fire kommunene som melder om kritisk tilgang, er Øygarden, Vennesla, Øvre Eiker og Stjørdal.

Et økt antall kommuner vurderer nå risikoen for middels for at helsetjenesten vil bli overbelastet av koronasmitte: 150 kommuner mot 131 i forrige uke. Fire kommuner vurderer risikoen som høy.

Venter store leveranser av selvtester

I uke 3 ble det fordelt over 5,4 millioner selvtester til kommunene, ifølge direktoratet. Tilgangen og forbruket varierer mellom kommunene.

– Det er inngått avtale om distribusjon av tester der det legges opp til at hver kommune får 1-1,5 tester per innbygger. Testing for å unngå karantene skal prioriteres, heter det.

Ifølge Helsedirektoratet er de største leveransene av selvtester venter i ukene fram mot 10. februar.

ANNONSE

ANNONSE

Seks førere bøtelagt for høy fart

– Et skritt i riktig retning om den norske regjeringen avskaffer kravet