Øker inntektsgrensene og forlenger søknadsfristen

Indre Østfold kommune har fortsatt igjen midler til fordeling etter forrige tilskuddsrunde. De har nå valgt å øke inntektsgrensene, noe som betyr at du kan ha høyere inntekt for å kunne søke om tilskudd.

I tillegg forlenger de også fristen til fredag 28. januar.

– Vi vil behandle de søknadene som har fått avslag på grunn av inntektsgrense i forrige runde på nytt. Du som har fått et slikt avslag, trenger derfor ikke å søke om igjen. Dette vil være en engangsutbetaling for hele vinteren og kommer i tillegg til statens ordning. Du kan altså kun få tilskudd én gang per husstand, skriver kommunen på sin nettside (ekstern lenke)

Denne tilskuddsordningen er beregnet for de innbyggerne som er uforholdsmessig hardt rammet av strømkrisen. Dersom man ikke fanges opp av denne ordningen viser kommunen til ordinære ordninger gjennom NAV.

Hvem kan søke?

Det er innbyggere som er folkeregistrert i Indre Østfold kommune som kan søke.

For å kunne søke om tilskuddet, må samlet inntekt før skatt i husstanden din være lavere enn følgende beløp i november 2021 – beløpene er økt til:

  • For en husholdning med to personer med barn boende hjemme (barn folkeregistrert i husstanden): Kr 53 771
  • For en husholdning med en voksen og med barn boende hjemme (barn folkeregistrert i husstanden): Kr 44 550
  • For en husholdning med en person uten barn: Kr 27 500
  • For en husholdning med to voksne: Kr 35 750

Hvis du allerede mottar bostøtte eller får hjelp fra NAV til å betale strømregningen din, kan du ikke søke om dette tilskuddet siden du da får penger fra andre støtteordninger.

ANNONSE

Tilskuddet utbetales til husstander med egen strømmåler, men uten minimums strømforbruk. Dette sikrer at leiligheter som får varme gjennom fellesregning, for eksempel fra borettslag, også omfattes. 

Hvordan er tilskuddet beregnet?

Vi tar utgangspunkt i gjennomsnittlig forbruk for hver type boenhet (enebolig, rekkehus/tomannsbolig og leilighet) og sammenligner med gjennomsnittspris for november 2017 til 2019. Dette ganger vi opp med gjennomsnittlig strømforbruk for november. I november bruker en gjennomsnitts husstand 11 % av årlig strømforbruk. 

På dette novembertallet legger vi så på 50 % for å gi et ekstra bidrag også videre i vinter. Er det barn i husstanden, legges det på ytterligere kr 500 hvis du har ett til to barn og kr 1 000 om du har tre eller flere barn. Barn må være folkeregistrert i husstanden.

Satsene blir dermed slik:

Type boenhetTilskudd, rundet oppoverSats med 1-2 barnSats med 3 eller flere barn
Eneboliger2 8003 3003 800
Rekkehus/tomannsboliger2 1002 6003 100
Leiligheter1 3001 8002 300

(Kilde: Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Justisministeren lover styrking av politiet i distriktene

Grensekommunen opplever svært høyt smittetrykk