Arbeiderpartiet vil oppløse Viken

Det pågår en debatt i ulike medier hvor det forsøkes å så tvil om Arbeiderpartiets standpunkt om oppløsning av Viken. Det er det ikke grunnlag for. Arbeiderpartiet har stemt mot tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold, ikke bare en gang men hele tre ganger.

Av: Jonas Gahr Støre, Jon-Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen og Stein Erik Lauvås

I vårt valgprogram sier vi følgende:

Dersom tvangssammenslåtte fylker ønsker å endre sine grenser for å bedre kunne løse oppgavene, vil Arbeiderpartiet i regjering gå i dialog med fylkene for å få til dette på en fornuftig, helhetlig og ansvarlig måte.

Senterpartiet har en lignende formulering i sitt program.

ANNONSE

I den politiske plattformen til fylkesrådet, som er behandlet av Viken Arbeiderparti, sier vi følgende: Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021,vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.

En Ap-ledet regjering vil legge dette til grunn. Vi vil selvsagt ta utgangspunkt i den tidligere fylkestrukturen. Det er derfor ikke grunnlag for å tvile på vårt standpunkt i saken.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Avgjørende for pasientsikkerheten

Sju forelegg og en anmeldelse i kontroll