Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Personer fra disse stedene må vente med å besøke Østfoldbadet

Inntil videre vil ikke Østfoldbadet være tilgjengelig for gjester fra Oslo, Follo, Lillestrøm og Østfoldbyene. Årsaken til dette er på grunn av smittesituasjonen rundt om.

Her er det Østfoldbadet la ut på sin Facebook-side i dag:

– Vi følger opp henstillingen fra Indre Østfold kommune: Lokalt har vi nå en rimelig stabil smittesituasjon og et lavt smittetrykk. Imidlertid ser smittevernledelsen at mange av kommunene rundt oss opplever større utbrudd, og i hovedsak er disse smittetilfellene muterte virusvarianter. Disse sprer seg raskere og smitter lettere blant befolkningen. Det er derfor viktig at alle våre innbyggere og besøkende følger de nasjonale anbefalingene og retningslinjene som foreligger. Indre Østfold kommune har et sterkt ønske om å kunne fortsette å holde lokalsamfunnet så åpent som vi har det nå, men det betyr at vi må forsøke å begrense mobiliteten på tvers av kommunegrensene så langt det er mulig. Kriseledelsen kommer derfor med en sterk oppfordring til treningssentre og aktivitetsparker (herunder Østfoldbadet) om å unngå å ta imot besøkende fra kommuner utenfor bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold (Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet kommuner)

Slik ligger det an med vaksineringen i IØ

Kriseledelsen kommer med en sterk oppfordring