Tommy Wilson, Arild Hansen, Lisette Askø og Ragnhild Dybdal.

Skolemiljøer i Indre Østfold: Nå må vi stå samlet?

Vi deltok i går kveld på et arrangement i regi av SV, MDG, FRP, AP og SP relatert til ungdom og oppvekstmiljø.

Av: Tommy Wilson, Arild Hansen, Lisette Askø og Ragnhild Dybdal i Indre Østfold Høyre og medlemmer av kommunestyregruppen

Vi ønsker å gi honnør til initiativet, selv om vi nok synes det hele fremsto som en forlengelse av valgkampen – litt synd da et slikt viktig tema fortjener et tverrpolitisk samarbeid – med fokus på hele Indre Østfold.

Indre Østfold Høyre hadde for øvrig leserinnlegg med fokus på mobbing når Elevundersøkelsen 2022 kom i januar i år, og vi kommenterte reportasjen som journalist Jonas Karlsen skrev noen dager før Anders sitt innlegg i starten av oktober – hvor var engasjementet fra de andre partiene da…

Høyre har vært i opposisjon i 4 år hvor posisjonens budsjetter har vært gjeldende, og nå skal ikke dette være NM i hva posisjonen har gjort og ikke gjort – fokus må være hva det politiske Indre Østfold og samfunnet for øvrig kan og må gjøre NÅ – samlet!

Elevrådsleder Thea Sofie fortalte i går noe rundt det å være ungdom i Indre Østfold – det er helt klart at vi skylder våre ungdommer en helt annen og en mer helhetlig tilnærming til de utfordringer som ungdommer fra 12/13 år til 20+ møter i det daglige.

(Saken fortsetter under)

Foreldrenettverk mot mobbing har tidligere gitt veldig gode innspill.

  • Mobbing handler mye om å lytte/høre etter/gjøre noe – tidlig innsats, og handler om holdninger, prioriteringer, handling og tydelige konsekvenser
    • ansvarliggjøring, ikke bagatellisering.
  • Mobbing og utrygge skolemiljøer er barnas problemer – og de voksne sitt ansvar.

Indre Østfold Høyre erkjenner at noe av tiltakene kan og vil være økte ressurser, spesielt relatert til LOS og IMDI representanter med spesielt fokus mot elever med innvandrerbakgrunn.

Det vil være veldig bra for noen ungdommer hvis det kommer inn flere ressurspersoner i Askim, men Indre Østfold kommune og spesielt tettstedet Askim står ovenfor store utfordringer som ikke løses med kun det ensidige fokus på ressurser.

Vegard Halvorsen som SLT koordinator var veldig klar og tydelig i går – vi må ta inn over oss kriminalitetsbildet/utviklingen i Oslo – og det vil lønne seg at skolene satser knallhardt på å bruke undervisningsopplegget på Demokratisenteret/Høytorp fort når det er klart.

  • det å jobbe tydelig mot utenforskap, svart/hvit tankegang, hatprat, delingskultur/»snitchekultur» med mer

Ungdommen`s egne tilbakemeldinger har faktisk vært at de ønsker klare konsekvenser og tydelighet i reaksjonene fra voksenverden på forhold som ikke er greit

ANNONSE

  • konsekvenser av uønsket atferd ble overhodet ikke diskutert i går kveld.

Et meget godt innspill var for øvrig forslaget fra en mamma om at Erfaringskonsulenter må inn i kommunens Ungdomsteam – dette er personer som har opplevd og har brukererfaring med mye av utfordringene som ungdommen kommenter at de sliter med.

Anders Kolberg løftet frem og ga eksempler på at alle elever må ses og løftes frem – også de som er ekstra gode i et fag må løftes opp og frem – dette helhetlige fokuset trenger AS Norge.

Nå er det for øvrig snart budsjettarbeid, og Direktør Oppvekst Synnøve Rambek kommenterte at kommunen «må prioritere steder med spesielle utfordringer», så da forventes det også fra Indre Østfold Høyre at budsjettet fra Kommunedirektøren vil involvere en økt satsning som alle politiske partier kan og kommer til å omfavne!?

I dette ligger det også underliggende utfordringer i forhold til hvor ungdommen kan samles etter skolen – ungdomsklubber ble nevnt, hvor tilgangen på lokaler er en stor utfordring for kommunen.

Indre Østfold Høyre har tro på at man finner løsninger – kanskje kunne vi funnet rom for helsestasjon for eldre på dagtid og tilbud for ungdommen på ettermiddag/kveldstid i samme lokaler.

  • med statlige støtteordninger er det kanskje muligheter for et senter for psykisk helse og rus for ungdom?

Det gjør inntrykk å se og høre at ungdommens ressurspersoner uttaler at man ikke får vært der for ungdommen og at man ikke har tid til å drive forebyggende arbeid, men vi vil takke alle helsesykepleiere, ungdomskontakter, SLT-koordinator, lærere og alle andre som uansett ressurser daglig står på og jobber for at ungdommen vår skal ha et best mulig, trygt og godt læringsmiljø.

Forebygging må ha et langtidsperspektiv og da må man ha tid, energi og kompetanse til å bygge relasjoner slik at ungdommen har trygge voksne som er åpne og tilgjengelig for de små og store utfordringer ungdommene har i sin hverdag.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Spesialenheten vil undersøke politiets arbeid

Vinner Bedriftsutviklingsprisen for landbruket