Erik Unaas, assisterende generalsekretær Ida Marie Holmin og Per Inge Bjerknes. Foto: Privat

Bjerknes og Unaas i styret i Frivillighet Norge

Etter årsmøtet sitter både Per Inge Bjerknes og Erik Unaas i styret i Frivillighet Norge.

Organisasjonen samler 350 av de største nasjonale frivillighetsorganisasjonene i landet, med til sammen 50 000 lokale medlemslag og nesten 5 millioner medlemskap. Unaas representerer Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, Bjerknes Norges Blindeforbund, der han er generalsekretær.

– Frivilligheten har fotfeste i hele Norge. Innsatsen utgjør 130 000 årsverk og betyr enormt mye i mange byer og lokalsamfunn, sier de to, som i mange år har vært sammen både i fylkestinget i Østfold og i Eidsberg-politikken.

Frivillige lag og organisasjoner er limet i mange lokalsamfunn og favner bredt både i type aktiviteter og målgrupper. Årets frivillighetsbarometer viser at antall som deltar i frivillig arbeid er tilbake på nivået fra før pandemien, noe som er svært gledelig. Samtidig opplever mange organisasjoner utfordringer med tilgang til både midler og menneskelige ressurser, og å kunne bidra i Frivillighet Norges arbeid med å skape økt rom for frivilligheten, er noe begge opplever som viktig og meningsfullt.

ANNONSE

Dette er særlig viktig i en tid der tilliten mellom mennesker og tilliten befolkningen har til myndighetene er under press, og Unaas og Bjerknes legger vekt på frivillige organisasjoners rolle i å bygge et inkluderende samfunn av engasjerte og myndige enkeltmennesker.

Unaas leder også nettverksgruppen «det offentliges forhold til frivillige organisasjoner».

(Pressemelding) 

ANNONSE

ANNONSE

Tre biler involvert i trafikkulykke i Vandugbakken

10-åringene Adrian og Endre vant utholdenhetsløp