Hobøl Vannverk: – Det innføres kokepåbud

Fredag ettermiddag opplyser Hobøl Vannverk på sine nettsider at det innføres kokepåbud for alle. Dette berører innbyggere i Tomter, Elvestad og Ringvoll.

Dette ble publisert på nettsiden klokken 11.40:

– Har du ikke fått verken SMS eller e-post, så send oss en ny e-post, skriver de.

Vi har i en lenger periode hatt utfordringer med vannkvaliteten, som følge av de store mengder vann stormen Hans brakte med seg. I noen tilfeller oppstår utfordringene ikke under selve stormen, men i etterkant av følgevirkningene som disse gir.

Ved to av våre rutinemessige vannprøver på nett fant vi bakterier i vannet og sendte umiddelbart ut kokepåbud, som er i tråd med Mattilsynets veiledninger. Grunnen til at vi har kunne oppheve deler av forsyningen rundt Tomter var, at det dårlige vannet hadde forflyttet seg sørover mot Svartåsen basseng og Ringvoll område.

Nå er saken igjen den at det er oppdaget Koliforme fra Tomter og ned til Ringvoll. Vi er sikre på at opphavet er det samme og vi er nødt til å innføre kokepåbud på nytt.

Flere har etterspurt hva vi har gjort får å utbedre feilen:

ANNONSE

  • Det holdes på med å utbedre en kum og lagt ny 150m drensledning. 
  • Det skiftes ut vann på Svartåsen basseng (for 2. gang).
  • Det har blitt foretatt en spyling på Ringvoll.
  • Det jobbes intens med å forbedre SMS og epost varslingssystemet, for at vi kan få bedre direkte varslinger ut til folk. Vi er veldig fornøyde med at folk har tatt kontakt med oss med på epost og lagt ved telefon nr., når de ikke har fått varsling, for da har vi kunne sjekke hvor feilen lå og hos hvem.

Grunnen til at det tar tid å få svar på vannprøvene er, at disse skal sendes til Oslo. Når først de er satt over til podning går det x-antall dager før vi får svar på diverse parameter. Vi vil etter denne hendelse gå i dialog med laboratoriet og finne en mer bærekraftig løsning, slik at beredskapsprøver som dette er kan gå raskere.

Vi innfører ikke kokepåbud for å genere noen, men for å være sikre på at drikkevannet er trygt og sikkert å drikke for alle. Vi beklager belastningen dette har medført.

Dere må bare holde ut litt ennå, til Koliformen er helt vekk fra vårt system. Nye vannprøver blir tatt mandag den 18/09-23 og forventet svar er torsdag/fredag

ANNONSE

ANNONSE

Ulykke mellom bil og traktor: En person anmeldt og fratatt førerkortet

Wenche fra Mysen gir tilbake til lokalsamfunnet