Ole-Anders Hallgren Bodal. Foto: Karin Nordlie

Indre Østfold trenger både prinsipper og helhetsvurderinger for skolen

I offentlig debatt møter vi ofte en forenklet retorikk som forsøker å overskygge hardt arbeid og konkrete resultater.

Når Høyre uttrykker sine ambisjoner for skolesektoren, bør de først undersøke faktaene bak vår politikk i stedet for å lene seg på forhastede konklusjoner.

Av: Ole-Anders Hallgren Bodal, listekandidat for Indre Østfold Senterparti

Til tross for Høyres påstander om at vi jevnt og trutt har redusert skolebudsjettene, forteller virkeligheten noe annet. Vi har vært bevisste i våre budsjettvedtak. Fra 2020 økte vi skolebudsjettet med 5 millioner kroner, og fra 2022 tilførte vi 4,5 millioner kroner ekstra til de minste skolene. Dette står i skarp kontrast til bildet Høyre prøver å male av vår økonomiske styring.

Vår innsats i skolesektoren de siste fire årene er drevet av en helhetlig tilnærming. Dette inkluderer bevaring av eksisterende infrastruktur der det gir mening. Høyres kritikk av rehabiliteringsplanene for Hovin skole ser bort fra det faktum at bevaring kan gi betydelige kostnadsbesparelser, samtidig som vi opprettholder kvaliteten på utdanningen.

ANNONSE

Å foreslå en ny skole på Mysen, et nytt bad på Mysen og en ny skole på Hovin er ambisiøst, men med en prislapp som nærmer seg en milliard. Da må vi stille spørsmål ved realiteten i Høyres visjon. Hvis de virkelig står for «innsikt, realisme, fakta og god økonomistyring», hvor er da den detaljerte planen for finansiering og gjennomføring?

Vi er langt fra handlingslammet. Vårt parti har initiert og gjennomført en rekke tiltak, mange av dem som forarbeider og konkrete planer. Disse bidrar til en solid planlegging, som er avgjørende for å sikre en langsiktig løsning for skolens infrastruktur. Høyre ønsker derimot å skrote den eksisterende skolebehovsplanen og starte utredning og planlegging på nytt. En slik tilnærming vil bety at det tar fire år å komme tilbake til det stadiet av planlegging vi allerede har oppnådd.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Bilfører passerte politiet med mobilen i hånda

Trafikkulykke ved Elvestadkrysset