Pål Rypdal og Grete Hansen. Foto: Erik Olsen

Levende lokalsamfunn

Vi vil ha levende byer, bygder og tettsteder i Indre Østfold. Siden vi begge bor på Knapstad vil vi fremheve Knapstad spesielt i dette leserinnlegget.

Av: Pål Rypdal (listekandidat 4) og Grete Hansen (listekandidat 5), Indre Østfold Ap

Knapstad er tettsted med store muligheter til utvikling og i arealplanen er det lagt opp til 1,1 % vekst og prognoser viser enda større utvikling i årene fremover.

Det er spennende næringsutvikling på Holtskogen og ser at store og spennende selskaper etablere seg der. I arealplan er det også lagt opp til ytterligere utvidelse her, men her er det kommet noen innsigelser som må løses først.

Innbyggerne har mye fint å si om Knapstad når vi snakker med velgerne på stand. Det blir nevnt flere ting som, at det er relativt kort vei til Oslo. Det er mange pendlere som bor her, så tog er viktig. 

Barnehagen og skole i nærheten med en flott aktivitetsplass

Knapstadhallen med mange muligheter

Hobøl bo- og behandlingssenter

Matbutikk, apoteket, lege og tannlege

Og ikke minst nærheten til naturen og folkestien.  

ANNONSE

AP og SP har i denne perioden gjort mye for kommunen vår som også gagner Knapstad. Vi nevner at det er opprettet en vikarpool med faste vikarer. Oppgradering av Bekkeblommen barnehage Det er gitt store summer til i stedsutvikling midler. Det er satt av større arealer til evt utvidelse skole og sykehjemmet.

En viktig sak vi ønsker å prioritere fremover på Knapstad, er skolen. Ja vi er enig at det har tatt tid å få på plass tiltak og oppgradere skolen. Nå er planen klar og vi skal følge tett opp at den blir gjennomført.

Vi vet at Knapstad Vel har flere prosjekter fremover som også blir spennende å følge og samarbeide om.

Vi heier på frivilligheten og stadfester at Knapstad er et fint sted å bo og vokse opp i.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Hvor ble det av eldreomsorgen?

Fire personer involvert i trafikkuhell