Håvard Osflaten. Foto: Privat

Ja til et mangfoldig kulturliv

For Østfold SV er det viktig at alle innbyggere i fylket vårt skal ha tilgang til et mangfoldig kulturliv.

Av: Håvard Osflaten (2. kandidat), Østfold SV

Kulturen er selve limet i lokalsamfunnet vårt og er en av de viktigste grunnsteinene i ethvert menneskes liv. Det gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir oss mennesker mulighet til å utvikle våre egne skapende evner.

Alle bruker musikk, dans, film, konserter, litteratur og kunst på ett eller flere områder. Det utvikler vår kritiske tenking og er viktig for ytringsfriheten.

Gode idretts- og kulturtilbud bidrar til økt livskvalitet, både fysisk og mentalt, og er viktig innen alle former for inkludering. SV sitt mål er at flere skal ha muligheten til å bruke det brede kulturlivet og at opplevelsene skal være lettere tilgengelig for folk.

Bizzy appen er utviklet for at ungdom skal få bedre oversikt over kultur- og idrettsarrangement. Appen gir også ungdom mulighet for reduserte priser på ulike kulturtilbud. Østfold SV vil at alle ungdommene i Østfold skal ha mulighet til å benytte seg av Bizzy, og vi vil videreutvikle dette tilbudet.

ANNONSE

Østfold SV vil:

* Prioritere breddeidrett og breddeidrettsanlegg.

* Opprettholde vedtaket om at Fylkeskommunens lokaler stilles til disposisjon som øvings- og treningslokaler på kveldstid.

* Økte støtten til scenekunst.

* Øke støtten til frivillig kultur og idrettsarbeid.

* Bedre levekårene gjennom økt inntjening for unge kunst- og kulturarbeidere.

* Gi økt støtte til festivaler, musikkensebler, operaenseble, teater, museer og utøvende kunstnere.

* Styrke satsingen på Østfoldmat og matkultur i samarbeid med frivillige organisasjoner.

* Gjøre flerkulturelle og kulturopplevelser mer tilgjengelig.

* Styrke den Kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og Kulturdråpen.

* Styrke Ungdommens kulturmønstring (UKM) og kulturformidling.

* Ta godt vare på Østfolds mange kulturminner.

* Få kunstnere inn i byutviklingsprosjekter på et tidlig stadium for å sikre kulturmangfold og kulturuttrykk i byrommene våre.

Vi har mye kultur og kulturuttrykk i Østfold vi kan være stolte, og kulturpartiet SV vil verne om og støtte disse videre. For uten kulturen forvitrer samfunnet vårt.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Store materielle skader etter trafikkulykke

Den nye skytebanen offisielt åpnet