Else Berit Baccouche og Emil Vesleng Hansen. Foto: Indre Østfold AP

Solidaritet for en felles fremtid – klima- miljø angår oss alle

Klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda og vi har de siste dagene fått merke hvordan klimaet er i ferd med å endre seg med styrtregn, flom og ras i våre nærområder.

Av: Else Berit Baccouche (9. kandidat til kommunevalget/ medlem av klima- miljø utvalget i Østfold Ap) og Emil Vesleng Hansen (12. kandidat til kommunevalget)

Vi har lest om høye temperaturer og ødeleggende branner i Europa som gjør store skader på natur, hjem og infrastruktur. Breene smelter, havet blir varmere og FNs naturpanel understreker alvoret rundt tap av natur og biologisk mangfold.

Når naturkreftene herjer kan vi alle føle oss litt hjelpeløse, dette er en global krise som «noen» må ordne opp i. «Noen» det er oss – vi må gjøre alt vi kan for å redusere utslipp og ta vare på natur og biologisk mangfold.

Indre Østfold Arbeiderparti ønsker å sikre naturmangfold og et bærekraftig jord- og skogvern. Noen konkrete tiltak er å oppfordre til å unngå flatehogst i ruge- og yngletiden, utsette kantslåtten og bekjempe fremmede vekster.

Videre ønsker vi å sikre god vannkvalitet og vannsikkerhet hvor vi også utnytter ressursene fra avløpsvannet. Årlig slippes det ut tonnevis med fosfor og nitrogen fra kommunene rundt Oslofjorden, her må også vi bidra til å redusere mengden gjødsel og erosjon som havner i bekkene våre og videre ut i Oslofjorden.

ANNONSE

Vi vil redusere klimagass utslippene samtidig som vi sikrer naturlige karbonfangere som skog, myrer og våtmark. Karbonfangst og lagring blir viktige virkemidler for å forhindre ytterlig global oppvarming og her kan faktisk vi lokalpolitikere bidra i riktig retning.

Klima og miljø må vektes sterkere ved kommunale innkjøp og anbudsutlysinger. Kortreiste varer og tjenester samt leverandører som tar klima og miljø på alvor bør være regelen i alle offentlige anskaffelser.

Dette handler om fremtiden til våre barn og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Dronningen av Haldenkanalen er nå fredet

Kortesje med militære kjøretøy fra Høytorp fort