Camilla Eidsvold og Håvard Osflaten. Foto: Østfold SV

Sammen skal vi klare det

De siste ukene og dagene har vi vært vitne til hvordan den menneskeskapte klimakrisa påvirker oss og vi merker alle klimaendringene.

Av: Camilla Eidsvold (1. kandidat) og Håvard Osflaten (2. kandidat) i Østfold SV 

Hetebølger i Europa som stadig blir lengre og mer intense, skogbranner som herjer og uværet Hans som skaper store utfordringer i vårt eget nærområde. Vi kan ikke lenger gå i den tro at dette glir over, påstå at dette er noe som skjer fra tid til annen og fortsette som før. Tegnene er tydelige og vi må ta kraftfulle grep, internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å redde kloden vår fra kollaps. Vi har ingen tid å miste. Vi må gjøre alt vi kan for å nå 1,5 gradersmålet og hindre katastrofale klimaendringer. Tiden for klimafornektelse er forbi!

Derfor må vi omstille Norge fra olje og over på andre miljøvennlige næringer, stanse åpningen av nye oljefelt og prioritere kraft til å kutte store utslipp fra industrien. Her gjøres det mye spennende og innovativt arbeid i Østfold. Dette skal vi heie på og støtte opp under.

Nye Østfold fylke må fortsette det gode arbeidet Viken har startet opp med å utarbeide langsiktige og årlige klimaplaner, klimaregnskap og naturbudsjett. Dette for å vise hvordan vi som fylke skal redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030. Dette må være førende for all virksomhet og alle vedtak i nye Østfold fylkeskommune framover.

SV ønsker også att alle fossildrene varmeanlegg i fylkeskommunale bygg skal fases ut og erstattes med klimavennlige løsninger, og vi må innstallere nullslippsanlegg som f.eks solceller og jordvarme i alle nye bygg, samt lage en plan for hvordan dette også kan innstalleres på allerede eksisterende bygg.

ANNONSE

Vi må også stoppe all nedbygging av matjord og sårbare natur- og myrlandskap. Stopper vi ikke nedbyggingen vil naturens egen evne til å binde karbon og dempe konsekvensen av ekstremvær som blant annet flom og skred svekkes betraktelig.

SV vil også at det skal legges mere til rette for kollektiv og sykkel. Derfor må vi bygge ut kollektivtilbudet ytterligere og binde Østfold endra bedre sammen med buss. Vi må bygge flere gang- og sykkelveier og vi må få åpnet Østre Linje fra Rakkestad – Sarpsborg for både person og godstrafikk på tog. Dette er en SV sak som vi har kjempet for i mange år og som nå en gang for alle må på plass. Vi må også legge bedre til rette for bruk av Elbil gjennom å bygge ut ladetilbudet.

Vi trenger klimahandling nå, tiden for klimafornektelse er forbi og SV tar kampen for en bedre klode for alle på alvor!    

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Bare leit og trist – en forklaring på hvorfor!

Se bilder fra årets Smuglytt i Mysen