Knut Haugestad (f.v.) og Petter Schou. Foto: Indre Østfold Høyre

Glad for å ha kapret tidligere rådmann med på laget

Høyre er opptatt av en god og forutsigbar økonomistyring av kommunen. På den måten får vi utnyttet oss mest mulig av de ressursene vi til enhver tid har. 

– Vi har noen kostnadskrevende og viktige oppgaver som må løses i kommunen den kommende perioden, spesielt innen skole og eldreomsorg. Det vil kreve en god økonomistyring og klare prioriteringer som gir resultater, påpeker Høyres ordførerkandidat, Petter Schou. 

– Vi er nå en større kommune som er nødt til å jobbe mye mer fokusert på hvordan vi kan utnytte oss av synergiene og mulighetene for å drive effektivt og smart innenfor de tjenestene vi ønsker å utvikle og tilføre kvalitet, fortsetter Schou.  

Da er det fint å ha Knut Haugestad med på laget. Han har erfaring bak seg som mangeårig Rådmann i Hobøl, Vestby og Eidsvoll og har en bred innsikt i hvordan både store og mindre prosjekter og tjenester i en kommune kan drives bedre. 

Både ordførerkandidat Petter Schou, og listekandidat Knut Haugestad, er opptatt av god forvaltning av kommunens ressurser, og understreker viktigheten av at husholdningene ikke belastes med unødige skatter og avgifter.

– Mange av landets kommuner har eiendomsskatt i en eller annen form. Utfordringer og inntektsmuligheter varierer sterkt kommunene i mellom. Indre Østfold har hyggelige kraftverksinntekter, og aksjeutbytte fra Østfold Energi. Som en sammenslått kommune får Indre Østfold kommune også økte rammetilskudd fra staten over en periode på 15-20 år. Dette bør gjøre det mulig å unngå eiendomsskatt på bolig og næring. Men det forutsetter effektiv tjenesteproduksjon og god budsjettdisiplin, påpeker Knut Haugestad.

ANNONSE

Knut Haugestad er for øvrig også tidligere lokalpolitiker for Høyre, både i Moss (1979-1983), og i Elverum (1995-1997). 

– Vi klarte å holde skattetrykket lavere i våre alternative budsjetter, enn det sosialistene fikk flertall for, påpeker Haugestad. 

– Høyres mål er at innbyggerne skal få best mulig tjenester innenfor de budsjettene kommunen til enhver tid må forholde seg til. Derfor er det flott at Høyre har et sterkt lag med denne viktige kompetansen i bunn. Vi er rett og slett opptatt av at innbyggerne våre skal få beholde mer av egen inntekt, avslutter Petter Schou.

(Pressemelding)

ANNONSE

Fyller igjen Mysen med musikk

Levende lokalsamfunn og tettsteder i Indre Østfold