Ronny Aukrust og Grete Hansen.

Folkehelse: Det vi lovet gjorde vi

Vi snakker stadig om folkehelse og at det er viktig at vi setter folkehelse fokus. Folkehelse handler om hvordan du og vi alle har det.

Av: Ronny Aukrust (10. listekandidat) og Grete Hansen (5. listekandidat), Indre Østfold Arbeiderparti

Helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, som for eksempel nærmiljø, familiesituasjon, sosioøkonomiske forhold, oppvekst- og skoleforhold og tilgang på arbeid og sunne arbeidsforhold, mestring og andre psykologiske faktorer i tillegg til kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk. 

Det finnes ingen bedre investering vi kan gjøre for å forebygge problemer før de oppstår. Derfor satser Indre Østfold Arbeiderparti tungt på folkehelse. Flere friske folk er bedre både for den enkelte og for samfunnsøkonomien.

Vi tok allerede grep ved første budsjettmulighet og reddet stillingen folkehelsekoordinatoren samtidig som vi ga koordinatoren øremerkede folkehelsemidler. Det vi lovet gjorde vi.

Det er flere skoler i Indre Østfold kommune som er med i RØRE- prosjektet. Hvor det tilrettelegges for matglede og bevegelsesglede på skolene. Dette er god satsing på folkehelse som vi selvsagt støtter og heier frem. Vi har også i programmet vårt at vi vil ha flere helsefremmede skoler og barnehager som vektlegger fysisk aktivitet og kosthold.

Vi heier også frem lokale tiltak fra frivilligheten og velforeninger som fremmer folkehelsa. Vi ønsker derfor å styrke frisklivsentralene for å få flere aktiviteter på kveldstid. Vi vil utvikle samarbeidet med frivilligsentralene.

ANNONSE

Det å komme seg litt ut og i bevegelse er viktig i alle aldre. Vi vil nevne bla stolpejakt. Det er en enkel og morsom måte å komme seg ut på og lete etter stolpene. Det er satt opp stolper i nabolaget vårt og vi ser hvor mange som besøker den.

En annen ting som er blitt populært er Frisbeegolf. Det går ut på at man skal kaste en frisbee fra A til B og prøve å bruke så få kast som mulig. Det ligner mye på vanlig golf, men man bruker frisbee i stedet for ball og kurver i stedet for hull. Det er blitt flere «baner» i Indre Østfold og dette er en fin måte å få hele familien ut på. Ser også at dette er blitt populært hos ungdom også.

Knapstad Vel har satt ut mange benker i nærområdet som frister flere til å bevege seg ut og ta en hvil når dette trengs. Samt at det er sosialt å sette seg på en benk og ha en hyggelig prat med «naboen». Og vi ønsker mer av dette med hyggelige møteplasser med benker og bord i lokalsamfunnet og flere grønne lunger i bykjernene.  Det å leve et aktivt liv skal være like lett om man er 7 år eller 70 år. Derfor vil vi jobbe for flere gode lokale arenaer som fremmer bevegelsesglede, selv om funksjonsevnen er redusert

Vi ønsker at folk skal kunne leve gode liv i Indre Østfold.  Derfor er folkehelse en rød tråd i hele programmet til Indre Østfold Arbeiderparti. Å satse på folkehelse er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Det betyr helse og trivsel for den enkelte, men også økt verdiskaping, økt bidrag i arbeidslivet og frivilligheten og lavere velferdsutgifter.  Så det vi lover – skal vi også gjennomføre.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Dette er noe av det kan du låne og oppleve gratis i sommer

Morten Marius i rullestol fra Oslo til Arendal