Follobanen: Luftslottet som faktisk har blitt et luftslott

Det var mange partier og lokalpolitikere som ville ha æren for både oppstart og åpning av den mye omtalte Follobanen. I dag er man vel ikke like ivrig å bli koblet til den slik den til nå har fremstått.

Av: Jon Einar Aandal

Alt skulle jo bli bedre med denne banen. Reisetiden skulle kortes ned for alle. Men har den virkelig blitt kortere når man i fleres tilfeller må bytte tog på Oslo S for å komme seg videre mot Asker?

Man kan vel si at bor man på Ski og skal til Oslo S så har det vel blitt bedre om togene virkelig går. Men for oss i Indre Østfold inkludert Rakkestad så har ikke dette hjulpet nevneverdig.

Når man også ser hva som skjer hver sommer hvor buss for tog år etter år har blitt løsningen. Så må man få lov å være oppgitt. At perronger ble opprustet for millioner er vel ikke det viktigste for pendlerne. At togene går og er i rute er tross alt det viktigste. Vi står nå med en sommer foran oss. Og hvordan vil det påvirke folks muligheter for å reise ut av kommunen mot Oslo og videre sørover?

Man bruker hele tiden ordet miljø for å forsvare bruken av penger som skal gjøre livet lettere for folk flest. Men i virkeligheten så oppleves det motsatte. Det blir ikke enklere å bevege seg med verken bil eller kollektivt.

ANNONSE

Indre Østfold vil alltid forsyne Oslo og Follo med arbeidskraft. Innse det nå. Og dermed så MÅ man legge til rette for at folk kommer seg på jobb. Og ikke bare på jobb. Men også tidsnok på jobb.

Jeg må si jeg er skuffet over våre folkevalgte i regionen som for det meste har levert gode ord og løfter som det har blitt veldig lite ut av. Men prat og fine taler har holdt folk rolig enn så lenge. Kanskje på tide å trå hardere til. Hvor de folkevalgte sammen med pendlerne setter hardt mot hardt for å få endelige og gode løsninger som folk kan leve med. Min kone jobber i Oslo. Og det er nesten ikke en dag hvor tog er i rute. Ofte er hun hjemme sent på kvelden etter å ha sluttet på jobb klokken 16:00. Fordi man har trøbbel med togene. Dette kan man i 2023 ikke lenger være bekjent av. Nå må det handling til og ikke bare prat om hvor flott det er å reise med tog.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Derfor fløy politihelikopteret lavt

Mange besøkende på nettverkstreff