Her er gruppen fra Indre Østfold på regionsamling ved Østfold Internasjonale Teater i februar. Bakerst fra venstre: Ylva Moen, Alma Günther, Michelle Aamodt Dahl og Ida Johansen. I midten fra venstre: Marie Fladberg, Emilie Gulbrandsen og Tilda Ingrid Helen Folkenborg, Liggende foran: Ida Nøkleby Jensen. Foto: Harald Fossen/ Østfold Internasjonale Teater

Indre Østfold kulturskole til nasjonal teaterfestival

Teatergruppa ved Indre Østfold kulturskole er valgt ut til å vise forestilling på Det Norske Teatret i Oslo under teaterfestivalen Den Unge Scenen.

Den Unge Scenen (DUS) er et landsdekkende prosjekt som utvikler scenetekster for og med ungdom i alderen 13 til 19 år. Rundt 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet deltar i DUS, som arrangeres annethvert år. Gruppene velger ut hvert sitt stykke ny dramatikk blant årets tekster, som de jobber med gjennom høsten. Så møtes de til regionale festivaler og ser hverandres oppsetninger, før én gruppe fra hver region plukkes ut til å vise sin forestilling ved den nasjonale festivalen.

– Den Unge Scenen er et viktig kompetansehevingsprosjekt, der unge får erfaring med både å skrive og spille nyskrevet dramatikk, sier Thomas Østgaard, teatersjef ved Østfold Internasjonale Teater, som arrangerer den regionale DUS-festivalen i Østfold.

LES OGSÅ: Om DUS i Østfold (ekstern lenke)

I år deltok syv grupper på den regionale DUS-festivalen, som fant sted ved Østfold Internasjonale Teater i Fredrikstad i februar. I dag ble det klart at det er Indre Østfold kulturskole som får vise sin forestilling «For ung til å dø» på den nasjonale festivalen.

Stykket er skrevet av dramatiker Amy Black Ndiaye og gruppas instruktør har vært Hanne Blekken, med assistanse fra Dina Valberg.

ANNONSE

Alle deltakergrupper er invitert til å delta på den nasjonale festivalen går av stabelen ved Det Norske

Teatret 11.-13. mai., men det er kun én gruppe fra hver region som får vist sitt stykke på scenen. Teatersjefen ved ØIT understreker imidlertid at DUS ikke er en konkurranse:

– Det er styringsgruppa for DUS som foretar endelig utvelgelse. I tillegg til kvalitet legger de vekt på å vise mangfoldet i prosjektet, både mht. aldersspredning, type tekster osv. Selvsagt er det likevel ekstra stas for de gruppene som får spille sitt stykke på den nasjonale festivalen, sier teatersjefen i Fredrikstad, som ønsker Indre Østfold kulturskole lykke til!

Les mer om DUS nasjonalt her (ekstern lenke)

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Politiet har mottatt obduksjonsrapport

Eidsberg Bygdekor med gjester holder konsert