Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Uverdig behandling

I livsløpsutvalget sist torsdag og i leserinnlegg og artikler i pressen de siste ukene har det vært stort fokus på skolesituasjonen i vest, det vil si skolene Hovin, Knapstad og Tomter, noe som har vært helt på sin plass i og for seg.

Av: Frank Finstad, Folkets Stemme

Ikke det at det er gjort noe med alle grendeskolene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet skulle være en garanti for etter valget i 2019. Disse er det kun Folkets Stemme som har foreslått bevilgninger til gjennom budsjettforhandlingene siden forrige valg.

Det som likevel er poenget med dette leserinnlegget, er Mortenstua og hvordan brukerne der har blitt nedprioritert i flere år.  Mens debatten om skoler som har behov for renovering har pågått i flere uker og enda lengre samt om bygging av nye skoler, har vedtaket som ble gjort om ny skole for nesten tre år siden for Mortenstua blitt helt glemt av både politikere og administrasjon. Vedtaket ble 44 mot 1 stemme at Mortenstua skulle flyttes fra Mysen til Eid. Den ene stemmen imot og som mente at skolen burde være i Mysen var meg.

Nå mener jeg likevel at det har gått lang tid og vi har et vedtak å forholde oss til. Derfor var det helt håpløst å lese at en av Høyres representanter i et leserinnlegg her for noen dager siden ville ha en ny debatt om plasseringen.

Nei, som jeg uttalte i Livsløpsutvalget forrige uke, det er en skam hvordan denne gruppen av mennesker har blitt behandlet, en flott gruppe mennesker som ikke har mulighet på samme måte som andre til å kunne snakke for seg selv overfor politikere eller medier. Tre år har de som styrer denne kommunen rotet bort denne saken, nå må vi alle ta ansvar slik at Mortenstua er den første skolen som kommer på plass. Det er det minste en kan forvente.

Jeg er redd for at det ikke skjer noe nå heller, men både i denne og andre saker har innbyggerne muligheter til å gjøre endringer og det er ved valget til høsten. Samtlige av de etablerte partiene har gang på gang vist at de sier en ting og stemmer noe annet når saker kommer opp til behandling, og spesielt gjelder dette rett føre et valg.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Front mot front-ulykke på fylkesvei 120

Per Vidar valgt til ny leder i historielaget