ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

Usikker is på Gravtjern

I perioden fra mandag 2. til 23. januar skal Indre Østfold kommune senke vannstanden med en meter på Gravtjern i Trøgstad.

– Vi fraråder deg å gå på isen, spesielt under nedtappingsperioden. Gravtjern er nå isdekt og vannstandsendringen vil gjøre isen usikker. Vi oppfordrer alle som bruker Gravtjern til å være forsiktige, skriver kommunen på sin nettside.

Gravtjern, som ligger like ved Trøgstad fort, er demt opp av en dam nord i tjernet.

– NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har pålagt kommunen å senke dammen med en meter på vinterstid. Vi må senke vannstanden for å minske belastningen på selve demningen, slik at dammen er i tråd med damsikkerhetsforskriften. Vi ber deg samtidig utvise aktsomhet når du ferdes på islagte vann i kommunen.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Se bilder og video fra nyttårsfeiringen

118 omkomne i trafikken i fjor