Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Utfører vintervedlikehold etter vinterdriftsinstruks

Denne romjulen har det vært vanskelige føreforhold rundt om kring. Det har også vaktmannskapene i Indre Østfold kommune fått merke.

I julen har de mottatt flere henvendelser fra innbyggere relatert til vinterdrift, både via vakttelefon og Borgermelding.

– Dette er selvfølgelig innbyggerens rett å kunne gjøre ved oppståtte hendelser. Vi ønsker å informere innbyggeren om at våre ansatte og underentreprenører utfører vintervedlikehold i tråd kommunes vinterdriftsinstruks, opplyser kommunen på sin nettside.

Tidvis vanskelige føreforhold

Slikt vær som det har vært den siste tiden resulterer i at brøytemannskapene ikke har mulighet til å være over alt til enhver tid.

– Vi ber om forståelse ved slike hendelser, spesielt når Statens vegvesen, politiet og statsmeteorologer går ut i media og varsler om svært vanskelige føreforhold på Østlandet.

(Saken fortsetter under)

Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Ønsker en hyggelig tone

Kommunen ønsker også å informere innbyggerne om at det er ønskelig med en hyggelig tone ved innmeldelse av saker relatert til vinterdrift. I tillegg bør også observasjonene være «ferske» og ikke timer gamle.

Indre Østfold kommune har kun driftsansvar for kommunale veier, ikke riks- eller fylkesveier.

Værhendelse 29. desember

Dette døgnet startet med snøfall hvor enkelte steder oppnådde krav til brøyting. Under brøyting ble det en værendring hvor mildere vær og regn ble fremtredende. Da endret våre mannskaper strategi fra brøyting til strøing. I denne overgangsperioden ble det da naturligvis vanskelige føreforhold og alle våre mannskaper arbeidet iherdig for å utføre sine oppgaver etter våre krav.

– Jeg personlig er godt fornøyd med utførselen som både våre underentreprenører og ansatte utførte dette døgnet, samt tidligere i romjulen. Jeg vil minne om at trafikanten selv har følgende ansvar jamfør Vegtrafikkloven §3,  sier driftsleder Vei Glenn Thomas Filtvedt.

Vegtrafikkloven §3: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Han legger til at krav under værhendelse er som følger: «Avvik fra godkjent føreforhold aksepteres».

(Saken fortsetter under)

Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Viktigste punktene i vinterdriftsinstruksen

Under finner du de viktigste punktene i instruksen, som våre ansatte og underentreprenører forholder seg til.

1) Krav til når vinterdrift skal igangsettes:

a) Ved snødybde 8 cm tørr snø.
b) Ved snødybde 4 cm våt snø.
c) Ved ufremkommelige veier på grunn av fokk og snødriv.
d) Ved pågående snøvær starter brøyting ved oppnådd brøytegrunnlag.

2) Krav til tidspunkt:

ANNONSE

a) Rodenes prioriterte strekninger skal, så sant det lar seg gjøre, være gjennombrøytet før klokken 06.30.
b) Rodene skal være brøytet og ryddet innen 7 timer etter oppstart.
c) Brøyting og strøing nattestid må beregnes for å oppfylle krav i punkt 2a og 2b.

3) Prioriterte plasser og strekninger:

a) Plasser ved skoler, barnehage, sykehjem, kommunehus, brannstasjoner og ambulansestasjoner og så videre må være ryddet før klokken 06.30.
b) Skolebussruter skal være brøytet og -eller strødd før klokken 06.30.
c) Bussruter og hovedveier skal være brøytet og -eller strødd før klokken 06.30.
d) Det skal ikke brøytes i skolegården i skolens åpningstid 06.30-17.00.
e) Det kan strøs i skoletiden ved prekære situasjoner.
f) Ved skoler, barnehager og kommunale administrasjonsbygg skal det ved snøfall mellom fredags ettermiddag og mandag morgen bare brøytes på søndag ettermiddag eller mandag morgen. Altså en gjennombrøyting på helg. Gjelder også helligdager.

8) Strøing:

a) Strøing av veier, fortau, gang- og sykkelveier og plasser skal være en del av kontrakten.
b) Entreprenøren må disponere egnet utstyr som strøkasse foran og bak på traktor for å effektivisere strøing av fortau, gang- sykkelvei, plasser og sideveier. Hovedveier strøs med lastebil eller traktor med henger/tralle.
c) Så langt det lar seg gjøre skal prioriterte plasser og strekninger (se punkt 3) være strødd før klokken 06.30. Her stilles krav om at entreprenør er aktiv og det legges opp til at punktstrøing av bakker og kryss i hovedsak er tilstrekkelig.

12) Utkalling:

b) Fra utkalling skal responstiden være maks 45 min.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Rykket ut til røykutvikling fra et bygg

Se noen av våre bilder fra 2022