Julepyntet personalbase i Prestenggata bofellesskap. Fra venstre avdelingsleder Mette Kristine Andersen, Rolf Arthur Jensen, Karin Jarnvig Jensen med hunden Tequila på fanget, Michelle Danielsen, Lavdim Emini,Visar Zeneli og Marie Tovengen. Foto: Camilla Bye

Her kommer det rundt 20 nye stillinger neste år

I fine og relativt nye lokaler i ett rolig område i Askim sentrum, ligger Prestenggata Bofellesskap. Nå bygges det en ny del som er ferdig etter påske og som resulterer i mange nye stillinger i kommunen vår.

Avdelingsleder, Mette Andersen (39) søker derfor etter nye arbeidstakere.

– Vi søker fortrinnsvis etter fagutdannede, spesielt vernepleiere. Men i staben har vi ansatte med veldig ulik bakgrunn. Hos oss jobber det assistenter, helsefagarbeidere, aktivitør, sykepleier, vernepleiere, velferdsviter og sosionomer. Vi har ett stort fokus på fag. Vi har jevnlige fagmøter, veiledningsmøter, samt e-læringskurs, sier Andersen.

De har ett tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere. Bofellesskapet får gode tilbakemeldinger fra studenter og nyansatte, om at de blir tatt godt imot og at de har et høyt faglig nivå på tjenestene de yter til beboere.

– Det er krevende å jobbe på Prestenggata, men det gir også veldig mye tilbake. Det er ikke for alle å jobbe hos oss, men de som ønsker utfordringer i arbeidet sitt, får god opplæring i å håndtere det som måtte oppstå. Ansatte tar vare på hverandre i en spennende hverdag, hvor ingen dag er lik.

Avdelingslederen legger til at de ønsker å vise den varierte arbeidshverdagen, for å sette de på kartet som en attraktiv arbeidsplass. Spesielt for vernepleiere som har den beste kompetansen på utfordringene til brukergruppen.

(saken fortsetter under)

Avdelingsleder Mette Andersen med hunden Tequila, som er med en av de ansatte jobb. Foto Camilla Bye

Mulighet til å påvirke arbeidsdagen

En del av arbeidsdagen handler om den enkelte ansatte og kreative forslag. Beboerne har ulike faste gjøremål og aktiviteter og noen har dagtilbud.

– En del av jobben er å følge beboerne til aktiviteter som å bade på Østfoldbadet, til PULS med korøvelser og gudstjenester, større «fester» for brukergruppen, eksempelvis Trøgstadfesten. I tillegg kommer fisketurer, skøyte- og skiturer med pølser og bålkos, møkking i stall og kjøre hest, tur på Tusenfryd, Hunderfossen, turer i skog og mark med eller uten hund, strandtur med bading, pizzakvelder og hyggelige høytidstradisjoner.

– Jobben er å ivareta mennesker med utviklingshemming eller psykiske lidelser. Målet med jobben er å lage gode dager for de som bor hos oss. Prestenggata skal være et godt sted å være for alle. Man følger beboeren og er med på alt de gjør gjennom dagen, uka, året og livet. Det er opp- og nedturer, og vi er der.

(Saken fortsetter under)

Våren 2023 er den nye delen her på Prestenga bofellesskap ferdig. Foto: Camilla Bye

Ønsker seg flere kollegaer

Marie Tovengen (29) og Karin Jensen (60) gleder seg til å få flere kollegaer.

Hva ønsker dere i en ny kollega?

– Vi ønsker oss noen som er blid, utadvendt og arbeidsom. Som har «stå på vilje» og ønsker å lære noe, for her er det mange med erfaring som kan hjelpe. Noen dager er hektiske, mens andre dager må man bare være til stede uten å gjøre noe ut av seg. Det er også en del av jobben man må være klar over. Noen brukere er veldig aktive, andre ikke og det må de som er ansatte hos oss følge. Enten du er en som er aktiv eller en som gir ro til de rundt deg, så vil du være en ressurs for oss, sier Marie.

– En ny kollega må være tålmodig og ha interesse for annerledes mennesker. Man må være en god relasjonsbygger og kunne håndtere utfordrende adferd. Man må ha forståelse for faget, enten gjennom utdannelse eller gjennom erfaring ellers i livet. Her må man kunne ta mot veiledning, følge retningslinjer og rutiner. Dette er viktig fordi vi må ha noenlunde lik praksis, følger Karin opp.

ANNONSE

Er det noen andre utfordringer hos dere?

– En suksessfaktor er at vi må være nok folk på jobb så det er tid til drøfting av utfordringer, tiltak og effekt av tiltak. Samt mulighet til å gjøre kontorarbeid. Alt fungerer så mye bedre når det er rom for dette, sier Karin.

– Gjennom å få flere ansatte håper vi å kunne ha stabile personalgrupper hos beboerne, som igjen vil føre til økt kontinuitet, følger Marie opp.

Hva er det du liker best ved jobben?

– Jeg liker at ingen dager er like og man kan reise ut å finne på ting med beboerne. Jeg kan for eksempel ta med hunden min på jobb, gå en lang tur med bruker og grille i skogen. Jeg har hatt det gøy og gjort noe jeg liker på jobb, samtidig gjort dagen til personen jeg jobber for helt topp. Jeg har også gode kollegaer, dersom det er noe jeg lurer på er det alltid noen andre å spørre. På den måten blir jeg bedre i jobben og lærer stadig noe nytt, sier Marie.

Karin har jobbet i mange år med noen av brukerne, også i tøffe perioder som gjennom pandemien.

Jobben kan være tøff, så hva er det med denne jobben som får deg til å fortsette?

– Jeg trives godt med varierte dager. Jeg har mange gode kollegaer og vi har stått i noen stormer sammen. Dette fører til at vi blir sammensveiset på en annen måte, enn i mange andre yrker. Jeg opplever trygghet i form av at jeg vet at bruker blir godt ivaretatt når jeg drar hjem for dagen. Og når jeg drar hjem, så er jeg helt ferdig på jobb. Men viktigst av alt, så blir man jo veldig glad i menneskene man er på jobb for å hjelpe!

ANNONSE

ANNONSE

10 førere bøtelagt for hastighet

Dette skjer på prestegården neste år