Anne Grethe Larsen er opptatt av at vi alle blir flinkere til å snakke med hverandre. God dialog skal løfte bygda et hakk oppover på barometrene. Foto: Gro A. Nilsen

Ønsker innbyggere med på laget

Skiptvet-ordfører Anne-Grethe Larsen står i spissen for arbeidet med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for kommunen.

– Våre viktigste partnere i arbeidet er bygdas innbyggere og vi ønsker hjelp og innspill fra nettopp dem jeg ser på som vår viktigste ressurs, sier hun.

Et samlet Skiptvet Kommunestyre vedtok i sommer at det skal lages en kommunal strategi for hvordan ansatte, kommuneledelse og folkevalgte kan og bør kommunisere overfor hverandre og alle brukere av kommunale tjenester. Ordføreren er en naturlig leder for arbeids- og referansegrupper.

– Skiptvet kommunes særpreg og egenart skal ivaretas for fremtiden. For å opprettholde og forbedre kvaliteten på kommunale og private tjenester er vi avhengig av at ulike grupper spiller på samme lag. Kommunale virksomheter med ansatte, lag og foreninger, næringsdrivende og innbyggere generelt må sees og høres når et strategidokument skal forfattes. Vi har fått på plass en referansegruppe. Men vi savner representanter som ikke først og fremst er kjent i fra et etablert miljø, men som kan bidra på vegne et bredt lag av befolkingen, sier Anne-Grethe Larsen.

Inviterer til kick off

Skiptvet kommunes kommunikasjonsstrategi skal bli en overordnet plan som definerer klare mål og målgrupper. Hvilken type informasjon som skal innhentes og deles og i hvilken stil og tone man skal kommunisere.

ANNONSE

– Begrepet «kommunikasjonsstrategi» kan fort oppfattes tungt og krevende. For oss handler det om å ha et omforent dokument som beskriver enkle retningslinjer for hvordan vi skal ha en bedre dialog med hverandre. Medarbeidere i ulike virksomheter gjør allerede mye godt arbeid som vi vil bruke som gode eksempler. Erfaring og innspill til måter å jobbe på skal vi også hente fra alle referansegruppene.

– Det aller viktigste med denne prosessen blir likevel ikke det skrevne ord. Uten motivasjon vil vi ikke komme særlig langt. Derfor skal vi invitere folk fra referansemiljøene til et kick off arrangement 15. desember, forteller Larsen.

Interessert?

Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 69 80 60 00 eller servicekontoret@skiptvet.kommune.no

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

VIDEO: Forsmak på Mysen byfyrverkeri

Se bilder fra julegateåpningen i Mysen