Ingjerd Schou trollbandt et voksent publikum

Nina Johansen Bullock
3 minutter lesetid

Som leder av Stortingets delegasjon i Europarådet, kunne Schou med sin unike innsikt, kunnskap og erfaring fortelle om Europarådets oppbygging og hvordan det fungerte.

Europarådet ble stiftet i 1949 av 10 land for å forebygge den tredje verdenskrig. Norge har vært med fra begynnelsen, og i dag er det 46 land som er medlemmer, i hovedsak europeiske land. De har sine forpliktelser igjennom 200 konvensjoner som de har signert og godtatt. Disse må følges og etterleves.  Europarådets viktigste oppgaver er å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper.

Schou la frem eksempler på hvordan dette fungerte i praksis, blant annet at Belarus ikke er medlem, for de har ikke avskaffet dødsstraff.

Forsamlingen ble fortalt hvordan Russland ble ekskludert fra Europarådet etter at krigen i Ukraina brøt ut. Dette ble tydeliggjort med alle menneskene som nå mister sin rettssikkerhet og mulighet til å bli hørt.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Ingjerd tok seg tid til å hilse på alle og prate med de fremmøtte før foredraget startet. Foto: Nina Johansen Bullock

Lydhør forsamling

Hun kunne fortelle at det er 2200 ansatte i Europarådet, at det diskuteres, konfronteres og krangles innad, men sakene landes. Kultur, helse og idrett er ofte på agendaen. Schou tok også for seg hvordan Europarådet er rigget. Hun øste av sin kunnskap som er vanskelig å gjengi i detaljer.

Avslutningsvis ble hun spurt om hvordan Europarådet hadde fungert under pandemien. De hadde imponerende klart å holde nettmøter med alle sine medlemmer i alle land. Møter hvor alle ble hørt, kontrollert stemmeavgivning ble gjennomført med mer. Dønn profesjonelt. Etter at samfunnet åpnet opp, hadde de strenge regimer med gjennomføring med smittevernutstyr.

Ja, forsamlingen var lydhør denne kvelden, og hun høstet velfortjent applaus etter endt foredrag. Som Schou sa, det å være politiker er ingen åtte til fire-jobb. Det innebærer lange dager og mye reising. Vi i Indre Østfold og Skiptvet kan være stolt av Ingjerd Schou, hun gir politisk jernet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt!

Foto: Nina Johansen Bullock
Foto: Nina Johansen Bullock

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.