Trøsken bru. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Trøsken bru stenges for tungtrafikk

Fra og med mandag 15. august skal Viken fylkeskommune utføre vedlikehold av Trøsken bru på fylkesvei 114.

Dette medfører at brua stenges for all tungtrafikk fram til sommeren 2023, mens et kjørefelt fortsatt vil være åpent for personbiler. Arbeidet som skal utføres er et omfattende arbeid med forsterkning og vedlikehold på brua som ble bygd i 1967.

I anleggsperioden må brua stenges for alle kjøretøy med vekt over 3,5 tonn, noe som betyr at busser og lastebiler ikke kan passere.

– Vi er opptatt av å unngå rystelser fra passerende kjøretøy mens vi arbeider på brua, der tunge kjøretøy er det største problemet. Vi har derfor valgt en løsning der personbiler får passere det meste av tiden, sier byggeleder Vibeke Larsen i Viken fylkeskommune til viken.no.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Som følge av arbeidet blir det lysregulering over brua, der et kjørefelt vanligvis vil være åpent for personbiler. Samtidig gis det ispensasjon for passering med noe tyngre kjøretøy som minibuss til skoleskyss og ambulanse under utrykning.

– I perioder må brua stenges for all trafikk. Det vil da settes opp skilt som varsler om dette en uke i forveien, og brua vil da stenges helt i tre påfølgende dager, sier Larsen til viken.no.

Hun sier at brua i perioder må stenges for all trafikk. Det vil da bli satt opp skilt som varsler om dette en uke i forveien, og brua vil da stenges helt i tre påfølgende dager.

I slike perioder må alle kjøretøy bruke omkjøringsveier som fv. 118 Grålumveien, fv. 279 Missingmyrveien, fv. 115 Svinndalsveien eller fv. 1088 Agnaltveien.

For tunge kjøretøy som buss og lastebil vil dette gjelde hele anleggsperioden fra 15. august og frem til sommeren 2023.

(Kilde: Viken fylkeskommune)

ANNONSE

ANNONSE

MC-fører til sykehus etter trafikkulykke

Se bilder fra Tour of Scandinavia i IØ