1 million kroner til opplæringstilbudet

Indre24
2 minutter lesetid

Viken fylkeskommune støtter etableringen av en alternativ yrkesfaglig opplæringsarena på fortene i Indre Østfold.

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

Viktig med drahjelp

Det skal bli etablert et opplæringstilbud på Høytorp og Trøgstad fort for unge i alderen 14-23 år, som ønsker å lære gjennom praktisk arbeid. Nå får prosjektet 1 million kroner fra fylkeskommunen.

– Drahjelp i etableringsfasen er viktig, derfor kommer dette svært godt med, sier ordfører Saxe Frøshaug. Han legger til at dette må sees som en viljeserklæring fra fylkeskommunen om at de ønsker å gå inn i et tett samarbeid med kommune og næringsliv i Indre Østfold, for å utvikle et fremtidsrettet tilbud til ungdom i regionen.

– Jeg er glad for at fylkeskommunen ser hvilke muligheter den alternative yrkesfaglige opplæringsarenaen her vil gi, sier Frøshaug.  

Kompetanse og arbeidskraft

Den arbeidslivsnære opplæringen vil være et samarbeid mellom ungdomskolene, de videregående skolene, Oppfølgingstjenesten, NAV og næringslivet i regionen. Gjennom dette tilbudet skal unge få praktisk og arbeidslivsnær opplæring. Dette skal være et utdanningsalternativ for de som ønsker fagbrev og som har behov for en mer praksisnær opplæring enn det skolene vanligvis kan tilby. Opplæringstilbudet har som målsetting at flere ungdommer får en meningsfull skolehverdag, fullfører sin utdanning og bidrar med ettertraktet kompetanse og arbeidskraft i næringslivet. 

ANNONSE

– Pengestøtten fra fylkesrådet viser jo at de har tro på satsingen vi er i gang med, og det er veldig bra, sier Frøshaug.

Levende arenaer

Opplæringstilbudet er en del av en større satsing, der fortene skal bli rustet opp og utviklet til levende arenaer for opplæring, opplysning og opplevelser for publikum i alle aldre. Opprustning og drift av fortene vil gi arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av lærefag, og det er her opplæringstilbudet på fortene kommer inn. 

– I løpet av opplæringen vil ungdommene bli involvert i ulike aktiviteter og arrangementer som skal foregå på fortene, sier ordføreren.

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.