Fødetilbudet i Østfold under press

Heller enn å lytte til de fødende, til faglig råd, til forskning og utvide enheter som ABC (jordmorstyrt enhet) til alle sykehus skal dette fødetilbudet bygges ned.

Av: Senterkvinnene i Østfold v/Ingrid Elisabeth Strengen og Kvinnenettverket i Østfold AP v/Hanne Tollerud

Prisen det nyfødte barnet, den nybakte moren og den ferske familien betaler er høy. Vi trenger en styrking, ikke en nedbygging av barselomsorgen.

Fremfor å utvide et svangerskaps-, føde- og barseltilbud som ABC til hele landet er det nå forslått å legge ned på Oslo Universitetssykehus, som er landets mest kjente fødested med ABC-kvalitet. Også fødetilbudet i Østfold skal holdes så «rimelig som mulig». Utviklingen går i retning av at man skal føde hurtig, reise hjem tidlig og klare det meste selv.

Enheter som ABC er anbefalt fra WHO, fagmilijøer og vår egen bunadsgerilja. Det sentrale er kontinuitet og en helhetlig svangerskap-, fødsel- og barselsomsorg som ser den fødende, barnet og familien. Et slikt fødetilbud innebærer at dyktig helsepersonell har tid til å se og ivareta den enkelte fødende. De har tid til å lage en trygg ramme rundt fødselen, og tid til å lese journalen, og tid til å følge den fødendes og forrige vaktlag sin plan.

ANNONSE

Et godt fødetilbud forebygger en følelse av å være et element på et samlebånd. En fødsel påvirker både fysisk og psykisk. Fødeavdelinger med fagpersoner med tid til å støtte og bidra til en god opplevelse vil også vil gjøre barnets start på livet bedre.

En positiv sidekonsekvens er erfaring med at ABC-enheten er populær arbeidsplass også for jordmødre. Her er det stabilt personale, lavt sykefravær og jordmødre blir til pensjonsalder.

8. mars er verdens kvinnedag, er dagen for å markere saker som er viktige for kvinner. Senterkvinnene og APs kvinnenettverk vil derfor bruke anledningen til å sette søkelyset på kvinnehelse og sykehusenes fødetilbud.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Fortsetter med arbeidene – slik påvirker det kjørende

En person til sykehus etter ulykke