Flere trafikkulykker i Indre Østfold

Tirsdag ettermiddag har nødetatene rykket ut på trafikkulykke både på Slitu og Mysen.

Ved 15-tiden meldte politiet i Øst at nødetatene hadde fått melding om en trafikkulykke på E18 ved Slitu. To kjøretøy var involvert i ulykken som skjedde i østgående retning. Som følge av dette var det også redusert fremkommelighet på stedet. Rundt 15.30-tiden opplyser politiet at det er ingen personskader og at de oppretter sak.

– Det er meldt om svært glatte veier i Follo og deler av Østfold. Vi oppfordrer derfor trafikantene om å senke hastigheten og kjøre svært forsiktig. Våre entreprenører er ute for å salte og strø på vegnettet, skriver vegtrafikksentralen på Twitter tirsdag ettermiddag.

Ulykke i Mysen

Kort tid etter ulykken på E18 opplyste politiet at det hadde skjedd en ny trafikkulykke. Denne gang i Mysen. Her skal det være snakk om en møteulykke mellom to biler. Ved 15.30-tiden opplyste politiet at det var ukjent skadeomfang og at nødetatene var på vei til stedet.

– E18 gjennom Indre Østfold. Bergingsbil melder at de er underveis for å berge flere biler, i begge retninger. Vær ekstra oppmerksom. Bla. ved Brennemoen, Krosby og Moenkrysset, melder vegtrafikksentralen.

Kjedekollisjon på E18

– E18 Moenkrysset-Krosbykrysset, Indre Østfold: Stengt i retning mot Oslo pga. kjedekollisjon. Omkjøring via fv. 128 gamle E18. Nødetater og bergingsbiler er på stedet, ifølge vegtrafikksentralen.

I en av ulykkene på E18 hadde en av bilene som kjørte ut på sommerdekk. Det reagerer operasjonslederen på.

ANNONSE

– Det er helt håpløst, og det bør man skjønne som sjåfør av bil. Det verste er hvis dette går utover andre og at folk blir skadd. Det blir en reaksjon fra påtalemyndigheten uansett, sier Walle til nrk.no.

(Kilde: Politiet i Øst og Vegtrafikksentralen)

ANNONSE

ANNONSE

Klart for Norges største utedag – inviterer til uteaktiviteter for hele familien

Svært glatte veier på Østlandet – mange ulykker