Arkivfoto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Et skritt i riktig retning om den norske regjeringen avskaffer kravet

Helsedirektoratet foreslår i dag torsdag 27. januar å oppheve kravet om test ved innreise til Norge. Svinesundskomitéen jobber for at norske og svenske myndigheter opprettholder grensefrihet under pandemien.

– Innbyggere i grenseregionen vår har blitt hardt rammet av grensereglene underpandemien. Det vil være et skritt i riktig retning om den norske regjeringen avskaffer kravet om test for alle, sier Svinesundskomiteens ordfører Linda Engsmyr.

– Det er imidlertid ikke nok. Vi trenger langsiktige garantier for grensefriheten som samfunnet vårt bygger på. Vi oppfordrer den norske og svenske regjeringen til umiddelbart å gi Folkehelseinstituttet og Folkehelsemyndigheten i oppdrag å finneløsninger som fremmer både helse og nordisk grensefrihet fremover, fortsetter Engsmyr.

Fakta

ANNONSE

Svinesundskomiteen representerer kommuner langs sørgrensen mellom Norge og Sverige i Bohuslän, Dalsland og Østfold. Medlemmer av Svinesundskommittén er også Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregionen. Les mer på nettsiden www.svinesundskommitten.com.

Lenke til Helsedirektoratets ukerapport 4

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Helsedirektoratet: Testing på grensen kan opphøre

Viken: Nora og Oskar tronet på navnetoppen for 2021