Kontrollerte vogntog – her er resultatet

Under en kontroll på Ørje tirsdag avdekket Statens vegvesen flere grove forhold.

  • Svensk lastebil stoppet for kontroll. Under kontrollen viste deg seg at sjåføren manglet yrkessjåførkompetanse, og firma manglet løyve.
  • 1 lastebil fikk kjøreforbud grunnet overlast, bilen veide 34400 kg m, men tillatt totalvekt er 32000 kg. Dette resulterte i et overlastgebyr på 8300 kr. til transportøren.
  • 1 vogntog fikk kjøreforbud grunnet manglende utsyn.
  • 1 vogntog fikk kjøreforbud grunnet stor luftlekkasje i en lufttank på semitraileren.
  • 1 spesialtransport fikk kjøreforbud grunnet mangelfull merking.
  • 3 vogntog hadde 1 dekk som var under 5 mm hver på semitraileren, her fikk førerne 2000 kr hver i gebyr.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Nå blir det enklere å starte egen virksomhet i IØ

Stanset bilist for kontroll