Fylkeskommunen har utspilt sin rolle

Debatten om Viken fylkeskommune er nå på høring i kommunene. Spørsmålet er kort fortalt om det skal brukes mye penger på å videreføre Viken som fylkeskommune eller dele den opp. Kostnadskrevende blir det uansett.

Det som hele saken har vist er at fylkeskommunen har utspilt sin rolle. Norge er et lite land og vi klarer oss godt med staten og kommunene. Oppgavene dette mellomleddet i dag har kan fint overføres til kommunene. Det gjøres mye godt arbeid innen eksempelvis videregående opplæring og veibygging, men vi trenger ikke et eget forvaltningsnivå for å ivareta dette.

En nedleggelse av fylkeskommunen vil være tidenes nærdemokratireform. Istedenfor å bruke flere hundre millioner på å videreføre Viken kan vi styrke kommunene og gi de mer ansvar. Skattebetalerne vil spares for et ekstra byråkratisk ledd og kommunene ville få enda mer ansvar.

Tiden er overmoden for å la fylkeskommune ri inn i solnedgangen og forsvinne i det fjerne. Folk har et forhold til valgkretsene Buskerud, Akershus og Østfold, men selve fylkeskommunen som Viken er vil neppe bli savnet.

ANNONSE

Lavrans Kierulf,
Gruppeleder, Viken FrP

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Vaksinetilbud hos to apotek i Indre Østfold

Vedum: Staten tar regningen for kommune- og fylkesoppløsning