Illustrasjonsfoto: Tom Erik Nilsen

Det har blitt dyrere å ta buss, fly og tog

Prisene for kollektivtransport steg mer enn generell prisvekst fra 2010 til 2020. Mest steg prisene på passasjertransport på vei og vann.

Antall passasjerer i kollektivtrafikken har hatt en kontinuerlig vekst siden 2010. Unntaket var 2020 da koronapandemien førte til betraktelig nedgang for alle typer kollektivtransport.

Men også prisene har økt, og det gjelder for alle typer kollektivtransport fra 2010 til 2020, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

Prisene på passasjertransport med båt har siden 2010 steget med rundt 50 prosent. Dette er godt over generell prisoppgang, målt med konsumprisindeksen (KPI) som var på litt under 22 prosent.

For buss- og drosjenæringen var prisveksten på rundt 42 prosent, mens reiser med jernbane, trikk og T-bane/bybane hadde en oppgang på rundt 28 prosent.

ANNONSE

SSB-tallene viser også at prisene på flyreiser i denne perioden steg med litt under 28 prosent. Prisene har steget på både innenlands- og utenlandsflyginger.

Prisene på kollektivtransport har steget mer i Norge sammenlignet med eurosonen, Danmark og Sverige, skriver SSB.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Her er 24 tips til opplevelser og aktiviteter

Åtte kvinnehoppere får sjansen på Lillehammer – en av dem er fra Trøgstad