Foto: Glenn Thomas Nilsen

Løfter eldreomsorgen i Indre Østfold på Stortinget

Onsdag er det duket for stortingets spørretime der FrPs kommunalpolitiske talsmann, Helge Andre Njåstad vil sette helseministeren til veggs på veien videre for prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen.

– Prosjektet sparer kommunen for store utgifter og det sørger for en god og verdig omsorg. Da burde prosjektet i det minste fullføres og ikke avkortes. Det kan virke som det gjør vondt for Ap og Sp å se at FrPs politikk virker, men det er rett og slett smålig å kutte en ordning for noen av våre mest sårbare grupper.

Njåstad mener praksisen med å ikke videreføre prøveprosjekter som er vedtatt av nasjonalforsamlingen er svært uheldig for tilliten til politikerne og Stortinget som institusjon.  

– Det er jo økonomisk ekstremsport for en kommune å takke ja til å bli med på prøveprosjekter nedsatt av Stortinget dersom prøveprosjektene plutselig skal avsluttes. Når du får midler og en handlingsplan for å delta på statlig finansiering av eldreomsorgen så legger kommunene ned masse ressurser for å snu den gamle praksisen og for å legge om driften.

Regjeringen får refs av sine egne.

Ordføreren i Stjørdal, Ivar Vigdenes (SP) har gått langt i å kritisere Støre-regjeringens korte varsel for pengekuttet. Hans engasjement gir grunn til å løfte saken direkte til statsråden i spørretimen.

ANNONSE

Njåstad vil stille følgende spørsmål, med videre to oppfølgingspørsmål:    

«Det er uanstendig av staten å opptre slik, seier ordførar i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp) til NRK. Bakgrunnen er at både den avgåtte og sittende regjering ynskjer å endre spellereglene på prøveprosjekt mellom stat og kommunene med kort varsel. Har ordførar Vigdenes eit poeng at dette kan bety at tilliten fra kommune-Norge til å delta i prosjekt blir mindre?»

– Prosjektet skulle videreføres til 2022, men nå kutter regjeringen Støre i overføringene til eldreomsorgen. Statlig finansiering er den eneste måten å sikre at penger går direkte fra skattebetalerne til pleie av eldre uten at pengene blir kastet bort til andre ting som kunstverk, stupebrett eller utekontor. Ordningen skal sørge for en god overføring til kommunene som skal gå direkte til eldreomsorg, ingenting annet.

Prosjektet ble startet opp i 2016 og var så vellykket at det ble videreført og utvidet med seks nye kommuner fram mot 2022.  Arendal, Askøy, Bjørnafjorden, Enebakk, Froland, Indre Østfold, Lillesand, Lyngdal, Lødingen, Selbu og Stjørdal har deltatt i prosjektet. Og vil gjerne fortsette og i det minste fullføre ut 2022.

– Det er sikkert vanskelig for Sp og Ap at et FrP initiativ har fungert så godt, men det er rett og slett uryddig å kutte i pengene som er lovet kommunene. AP og SP tar med den ene hånden og gir med den andre. Fra 2022 vil eldreomsorgen i de navngitte kommunene få et alvorlig kutt som går utover de eldre og kommuneøkonomien generelt.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Førjulsmøte på Vonheim

Telenor advarer mot massivt svindelforsøk på SMS