Ole Johan Aas (daglig leder for Nasjonalforeningen Østfold), Nina Nesholen (leder av Indre Østfold demensforening) og ordfører Saxe Frøshaug. Foto: Privat

Har inngått samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

Lørdag formiddag inngikk Indre Østfold kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen en samarbeidsavtale.

– Kampanjen er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og norske kommuner, og tar sikte på å tilrettelegge lokalmiljøet slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter. Allerede er over 140 kommuner med, og Indre Østfold blir fra 13.11.2021 med i prosessen, opplyser Ole Johan Aas, daglig leder for Nasjonalforeningen Østfold, i en pressemelding.

Hele 100 000 nordmenn lever i dag med en demenssykdom og mange av disse bor fortsatt hjemme. Denne kampanjen retter seg ikke til innholdet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men til alle som kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens.

– Kampanjen går ut på å spre kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper som for eksempel i butikker, banker, apotek, transport, osv. om hva demens er og hvordan gi god service til personer med demens. På den måten kan det bidra til at det blir lettere for personer med demens å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, gå til frisøren, handle på apoteket, ta taxi, være i fysisk aktivitet eller bruke kulturaktiviteter som bibliotek, kino og konserter, skriver Aas videre.

Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Ved at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle.

ANNONSE

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Starter gospelkor i Indre Østfold neste år

BILDER: Førjulsdager på Høytorp fort