Christina Westervald Haug. (Foto: Erik Unaas/ Indre Østfold kommune)

Christina (51) presentert som ny styreleder

Torsdag ble Christina Westerveld Haug fra Marker presentert som ny styreleder i Indre Østfold Næringsutvikling AS etter Olav Breivik.

Hun får med seg Helge Lars Berger fra Hærland som nestleder, mens Erik Viskjer (Askim), Roald Fischer (Hobøl) og Tina Berger (Spydeberg) er styremedlemmer.

– Jeg er glad vi har en innstiling klar. Indre Østfold næringsutvikling er et viktig redskap for arbeidsplassvekst i regionen og de skal være en nær samarbeidspartner og støtte, spesielt for små og mellomstore bedrifter, sier ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune og leder av valgkomiteen i en pressemelding.

Frøshaug legger til at dette blir et svært kompetent styre med god innsikt i nettverksbygging, virkemiddelapparat og næringslivets behov.

Vil vokse

Indre Østfold næringsutvikling (IØNU) ble stiftet i 2016 med Olav Breivik som styreleder, og har i dag en ansatt, daglig leder Håvard Andresen. Men hovedaksjonær Indre Østfold kommune har i sin økonomiplan varslet økt tilskudd som gir mulighet for å engasjere ytterligere en medarbeider. I tillegg er det gjort en avtale for styreleder å bidra med et avtalt timetall som til operativt arbeid innad i selskapet.

Indre Østfold (77 %) og Skiptvet kommune (13 %) er i dag offentlige aksjonærer. I tilegg er også Askimbyen AS og Hobøl Næringsforum med. De har 5 % hver.

– Det er en målsetting om at Indre Østfold kommune reduserer sin aksjepost til 50 prosent, og at vi får et bredere og mer aktivt eierskap. Vi håper at både flere lokale næringsaktører og de andre kommunene i regionen kommer inn på eiersiden, sier Frøshaug i pressemeldingen.

I mai vedtok kommunestyret i Indre Østfold en restart av selskapet. Tidligere styremedlemmer har i etterkant av dette sagt at de ikke tar gjenvalg, men at de fullfører sin periode fram til generalforsamlingen neste torsdag.

ANNONSE

(Saken fortsetter under)

Ordfører Saxe Frøshaug og valgkomitemedlem Sveinung Grimsby presenterte torsdag Christina Westervald Haug som ny styreleder i Indre Østfold Næringsutvikling. (Foto: Erik Unaas/ Indre Østfold kommune)

Har bred erfaring

Den nye styrelederen har siden 2017 vært daglig leder for Consulting West AS (med oppdrag innenfor styreverv, prosjektledelse, kvalitetsarbeid og rådgiving innenfor ledelse, organisasjon og teamutvikling)

– I dag involvert som styreleder og styremedlem i et 10-talls selskaper, flere av dem lokalt. Bakgrunn også som farmasøyt og bygget blant annet opp Farmaka AS i Askim 1999-2008, som i 2006/2007 omsatte for 82 millioner kroner og hadde 70 ansatte. Fikk for dette Sparebankenes Næringslivspris 2006 Indre Østfold. Tidligere styremedlem i Mosseregionens Næringsutvikling AS, står det å lese i pressemeldingen.

Hærlending som nestleder

Siden 1988 har Helge Lars Berger (59) fra Hærland hatt flere roller i styr og administrasjon i Askim & Mysen Rør AS, og i Dynatec-konsernet og tilknyttede selskap. Han har også bakgrunn fra andre selskaper.

Her er de andre styremedlemmene:

  • Roald Fischer (49), Knapstad, siden 2017 adm. direktør Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse, Mysen, bakgrunn fra Forsvaret (1992-98) og flere banker (2004-2017). Businessutdannelse fra BI, UIO og University of Surrey.

  • Espen Viskjer (43), Askim, siden 2021 kommunikasjons- og markedsdirektør i Crayon, bred bakgrunn fra forskjellige typer medieselskaper (siden 1999). Utdannet markedsøkonom NMH.

  • Tina Berger (37), Spydeberg, siden 2018 engasjert butikkeier i Bælgodt as, bakgrunn både som selvstendig gartner og leder for ungdomsklubb. Leder Spydeberg bygdekvinnelag.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Brann i vedlager på Jeløya i Moss

Fredrikstad får ny ordfører