Foto: Statens vegvesen

Lastet med 20 tonn stål – sto usikret på semitraileren

Statens vegvesen har igjen kontrollert trafikken ved Ørje. Under kontrollen tirsdag fikk to vogntog kjøreforbud grunnet manglende lastsikring.

– Et annet vogntog fra Sverige fikk kjøreforbud grunnet ingen brems på venstre side 3. aksel og utslitte bremseklosser venstre side 2. aksel på semitrailer. Vogntoget var lastet med 20 tonn stål, som stod usikret på semitraileren. På grunn av manglende lastsikring ble føreren anmeldt for dette, skriver vegvesenet i en pressemelding.

I tillegg fikk et vogntog fra Sverige smekk etter brudd på kjøre- og hviletid. Det resulterte i et trafikkgebyr på 1000 kroner for føreren og 2000 kroner for transportøren.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

– Vikens dager er talte, sier Wøyen Funderud og Myhrvold

Askiming med i nytt TV2-program