Kjerstin Wøyen Funderud og Ole André Myhrvold. (Pressefoto)

– Vikens dager er talte, sier Wøyen Funderud og Myhrvold

Onsdag ble Hurdalsplattformen presentert av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Her slås det fast at prosessen med å oppløse Viken og gjenopprette Østfold, Akershus og Buskerud nå starter.

– Det er en gledens dag. Viken er ikke en logisk og god enhet for folkestyre og forvaltning av regionale oppgaver, sier Sps to Østfold-representanter på Stortinget, Ole André Myhrvold og Kjerstin Wøyen Funderud, i en pressemelding.

Helt siden de tre fylkene ble slått sammen med tvang har Senterpartiet sagt at Viken skal og bør oppløses. I både fylkestinget i 2019 og stortingsvalget i år var det et klart signal fra østfoldingene om at Viken skal oppløses. Det er også et soleklart flertall på østfoldbenken om at de ønsker å oppløse dette.

Kun en formalitet

Hurdalsplattformen forutsetter at Viken fylkesting søker om snarlig oppløsning. Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold mener det kun er en formalitet.

– Plattformen for fylkesrådet i Viken som består av Sp og Ap slår fast at Viken skal oppløses. Et flertall av partiene i fylkestinget har også sagt at de vil stemme for oppløsing. Dermed ligger alt til rette for at Østfold gjenoppstår fra 2023, sier han i pressemeldingen.

ANNONSE

Dette betyr at Østfold igjen får kontroll over fylkesveier, videregående skoler, kollektivtrafikk, tannhelse og en regional utvikling.

– Vi mener beslutninger skal tas så nært folk som mulig. Viken gir ikke gode forutsetninger for dette, sier Kjerstin Wøyen Funderud, som mener Østfold er en mer naturlig geografisk og forvaltningsmessig region enn Viken.

Både Myhrvold og Wøyen Funderud understreker at dette gir Østfold en historisk mulighet til å sette regionen på kartet.

– La dette bli en revitalisering av Østfold der vi ser hele fylket og bygger videre på det vi er gode på, nemlig produksjon av industrivarer, fornybar kompetanse, mat og næringsmiddelindustri.

Leder i Ap Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen Hotell. Foto: Torstein Bøe / NTB

ANNONSE

ANNONSE

Dette arbeidet fortsetter ut året

Lastet med 20 tonn stål – sto usikret på semitraileren