Ole Andre Myhrvold. Foto: Senterpartiet

Senterpartiet krever bedre polititjenester i Østfold

Regjeringen har lagt ned 126 lensmannskontor og sentralisert bort over 60 passkontor. I forrige uke kom plasteret på såret: To passbusser. En for Sør-Norge og en for Nord-Norge.

– Bor man i distriktene eller en av byene som ikke lenger har passkontor, er det mange som ikke vil ha tid eller anledning til å stille opp når passbussen bare skal komme en gang i jubelåret. Dette blir jo bare for dumt, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet.

– Vi i Senterpartiet går til valg med slagordet «Nær folk» og vi snakker varmt om tjenester nær folk i hele landet. Det regjeringen gjør, er stadig å sørge for det motsatte. Hele passreformen er en avstandsreform, på samme måte som nærpolitireformen, kommunereformen, regionreformen og domstolsreformen. De gir ved alle slike sentraliseringsreformer blaffen i at ulempen og kostnaden ved større avstander må tas av innbyggere og næringsliv, sier Klinge.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Østfold, Ole Andre Myhrvold, mener regjeringa nekter å forstå at staten er til for folk, ikke motsatt.

ANNONSE

– Under denne regjeringa har det både blitt oppretta og lagt ned et stort lensmannskontor med passutstedelse i Råde. Indre Østfold har også mista passkontoret. En rekke lokalsamfunn i Østfold har mista sitt lokale polititilbud. Når regjeringen finner ut at de skal kompensere for dette med en passbuss i hele Sør-Norge viser det bare hvor virkelighetsfjerne de er. Det koster gjennomsnittlig ca. 3,6 mill. kroner for ett passkontor. Bare de årlige utgiftene til Politidirektoratets lokaler på Majorstua i Oslo kunne finansiert omtrent 20 nye passkontor i hele landet. Men det er tydeligvis viktigere å bygge opp byråkrati fremfor tjenester nær folk for denne regjeringa, sier Myhrvold.

Senterpartiet går til valg på å opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022. Da vil selvsagt også flere passkontor åpne for å få tjenester nær folk – hele året.

(Pressemelding)

ANNONSE

Se bilder fra premieren på Barn av Bjørndal

– Situasjon ved Svinesundbroen er uholdbar