Britt Egeland Gulbrandsen (KrF), Renate Olsen (Spydeberg Røde Kors), Bodil Lunde Flobakk (Spydeberg Frivilligsentral) og Maria Moe. Foto: Jan Gander

– Vi trenger hverdagsheltene!

Torsdag besøkte KrF sin førstekandidat, Maria Moe, frivilligsentralen i Spydeberg. Dette er en av sentralene i Indre Østfold som har vært i drift i over 20 år.

Daglig leder Bodil Lunde Flobakk, styreleder Jan Gander og Røde Kors leder Renate Olsen tok imot politikerne med hjertevarme slik de tar imot alle brukerne av Frivilligsentralen. Dette skal være en åpen møteplass for alle som ønsker å delta med frivillig ulønnet virksomhet, og for alle de som ønsker å motta slik innsats. KrF var spesielt opptatt av å høre hva frivilligsentralen kunne bidra med i kampen mot barnefattigdom og hvordan de jobber med integrering i kommunen.

Frivillighetssentralen gav en god gjennomgang av hva sentralen kan hjelpe med enten det er utlån av utstyr til campingtur som soveposer og telt, eller hjelmer og sykler. Gjennom godt samarbeid og dialog med barnehage og skole kan flere få hjelp til å delta på aktiviteter som de ellers ikke kunne.

I sommer har noen fått gratis kinobilletter eller billetter til Askimbadet for å kunne være med på aktiviteter også i ferien.

Bodil Lunde Flobakk kom med et konkret innspill i integreringsarbeidet; få de som bor på mottakene ut i samfunnet og bygg nettverk med lokalbefolkningen. Det er god integrering.

Frivilligsentralen i Spydeberg tilbyr leksehjelp til både barn og voksne. Å lære seg et nytt språk og å forstå en helt fremmed kultur koster på innsats og åpenhet for å lære. Noen har erfaring med at myndighetene ikke er til å stole på. Da er det godt å kunne komme et sted hvor en kan spørre og få hjelp uten å være redd for myndighetene.

ANNONSE

– En god barndom varer hele livet. Derfor er det så flott at vi kan ha frivillige som gir av sin fritid for å være en hverdagshelt for noen. Enten det er som leksehjelper, familieguide, natteravn, trivselpatrulerer eller bestemor for noen ekstra barn, sier Maria Moe.

– KrF er opptatt av å støtte opp om frivilligheten og frivillighetssentralene gjennom gode, brede og ubyråkratiske finansieringsordninger. Å se hvor mye arbeidet som gjøres her betyr for folka i Spydeberg viser hvor viktig dette her.

Maria Moe er politisk rådgiver for Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og førstekandidat for KrF i Østfold.

(Pressemelding)

ANNONSE

Her kan du forhåndsstemme

BILDER: Ladies Tour of Norway