Illustrasjonsfoto: Bente Espeseth/ Viken fylkeskommune.

Klipp hekker, busker og trær til skolestart

Det nærmer seg skolestart, og mange barn skal igjen gå eller sykle til skolen.

– Har du hekker, busker eller trær på eiendommen din, må du huske å klippe disse slik at bilistene ikke overser gående og syklende. Det er ditt ansvar, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes til viken.no.

Skinnes legger til at det er et ønske om at de som har mulighet går eller sykler til skolen, både i et helseperspektiv, men også for å unngå for mye trafikk i området rundt skolene. 

– Derfor håper vi du sørger for at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din. På den måten tar du ansvar for trafikksikkerheten, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet, sier Skinnes.

Usikker på regelverket?

Krysser avkjørselen din en gang- og sykkelvei eller ligger ut mot en vei, må høyde på hekk eller gjerde ikke være over 0,5 meter. Hvor god sikt du skal ha inne fra avkjørselen din er også avhengig av fartsgrensen på veien du bor langs.

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må greinene ikke henge lavere enn 5 meter over veibanen. Over fortau og gang- og sykkelvei må greinene ikke henge lavere enn 3 meter.

ANNONSE

Det er viktig at fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon. Vegetasjonen må heller ikke gjøre veien smalere, slik at det hindrer for eksempel utrykningskjøretøy å komme frem.

Her kan du lese hele regelverket.

Feie for egen dør

Selv om vi gjør vårt beste for å klippe egne hekker og busker langs fylkesveiene i Viken, hender det at vi i fylkeskommunen også må minnes på at vi må klippe vegetasjonen langs veier og fortau. Dette gjelder særlig når vegetasjonen vokser ekstra raskt. Du kan melde fra om hekker og busker vi bør klippe ved å sende e-post til post@viken.no

(Pressemelding)

                                                                                   

ANNONSE

Lastebilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap etter å ha kjørt over kvinne i Fredrikstad

– Smitten påvirker ikke driften av barnehagen