Kjersti Stenseng (f.v.), Knut Magnus Bjørnstad, Kathrine Hestø Hansen, Stein Erik Lauvås, Svein Olav Agnalt og Jon Ivar Nygård. Foran: Kjersti Nythe Nilsen. Foto: Privat

– Indre Østfold trenger flere arbeidsplasser

Ap-politikerne Knut Magnus Bjørnstad, Svein Olav Agnalt, Kjersti Nythe Nilsen og Kathrine Hestø Hansen sier at Indre Østfold trenger 6-7000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene.

– For å få til det trenger vi en offensiv politikk som ser alle deler av fylket. Indre Østfold er en region med høy grad av arbeidsledighet, og vi trenger et løft for å utvikle denne regionen. Flere statlige arbeidsplasser og en offensiv statlig arbeidsmarkedspolitikk trengs, mener Knut Magne Bjørnstad i Rakkestad, Svein Olav Agnalt i Skiptvet, Kjersti Nythe Nilsen i Marker og Kathrine Hestø Hansen i Indre Østfold Arbeiderparti.

De mener at kompetanseplasser er svært viktig for at ungdom som er utdannet skal kunne bo og virke her.

– Den største økningen vil regionen helt klart trenge i privat sektor. Indre Østfold trenger alle typer arbeidsplasser, også for de som ikke har lang utdanning. Det må også legges til rette for det grønne skiftet når en tenker etablering av ny virksomhet eller transformasjon av gammel.

Har sett en økende sentralisering

Politikerne sier også at regionen må tilgodeses med et kollektivtrafikk-tilbud som gjør det mulig å pendle til arbeid i de ulike kommunene.

– Gjennom 8 år med en Høyreledet regjering har vi sett en økende sentralisering og at arbeidsplasser har forsvunnet.  Arbeiderpartiet i regjering vil snu denne utviklingen og etablere statlige arbeidsplasser over hele landet, og legge til rette for etablering av private arbeidsplasser slik at alle skal få leve gode liv, understreker Arbeiderpartiets sekretær Kjersti Stenseng, som var på besøk i Indre Østfold tidligere denne uken.

ANNONSE

Østfold Arbeiderpartis leder og stortingskandidat Stein Erik Lauvås, og de andre påpeker at statlig flytting av skatteoppkreveren, tingretten og trafikkstasjonen på Mysen er stygge eksempler på sentraliseringen hvor arbeidsplasser fjernes fra Indre Østfold.

– Slik kan det ikke fortsette, understreker Lauvås.

Besøkte Flexit

Østfold Arbeiderparti med partisekretær Kjersti Stenseng, 1.kandidat Jon Ivar Nygård og 3.kandidat Stein Erik Lauvås besøkte tirsdag ventilasjonsfabrikken Flexit i Ørje. Her ble de orientert om fabrikken og refleksjoner rundt utviklingsbehov og framtida fra HR-sjef og medeier Pernille Martinsen og daglig leder Knut Skogstad.

– De var spesielt opptatt av framtidens rammevilkår etter Korona pandemien og utviklingsmulighetene for bedriften. Flexit er en viktig bedrift for Marker samfunnet når det gjelder arbeidsplasser.

Stein Erik Lauvås, Jon Ivar Nygård, Kjersti Stenseng besøkte daglig leder Knut Skogstad og HR-sjef Pernille Martinsen på Flexit. Foto: Privat

ANNONSE

ANNONSE

Fører tatt for kjøring uten gyldig førerkort

Rekkverk på Svinesundsbrua repareres