Illustrasjonsfoto fra Gravstjern i Trøgstad. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Gåsemøkk på badestrendene – dette gjør kommunen

I sommermånedene i Indre Østfold kommune er det en del gjess på mange av strendene.

– Gjessene kan legge igjen store mengder avføring etter seg. Det er lite innbydende for badegjestene. Avføringen kan i verste fall, inneholde smittestoffer som kan overføres til mennesker ved direkte kontakt. Det utbredt forekomst av fugleinfluensa blant viltlevende fugl i vårt område. Risiko for smitte til mennesker vurderes som lav, men det er allikevel viktig å ta noen forholdsregler for å unngå smitte, skriver Indre Østfold kommune på sin nettside.

De har ansvar for drift av Lundebyvannet, Sandstangen, Hallerud, Granodden, Gravstjern og Stiklatjern. Andre strender driftes av private aktører, velforeninger og lignende.

Fjerner gåsemøkk

Tiltaket kommunen gjør er å rengjøre strendene de har ansvar for, samt fjerne gåsemøkk. De strendene som har høyest forekomst av gjess og besøkende prioriteres.

– Unngå direkte kontakt med døde/syke fugler eller avføring fra disse. Vask alltid hendene etter direkte kontakt med gåsemøkk, og før du spiser når du er på stranden. Det er lurt å ha med våtservietter som er egnet til dette.

Dersom publikum opplever mye gåsemøkk på en av kommunens strender, ønsker de å få en tilbakemelding på dette. Observasjoner om dette kan sendes på e-post til marianne.kristiansen@io.kommune.no.

– Hvis det er mye gåsemøkk på strender som driftes av andre enn kommunen ber vi dere ta direkte kontakt med de ansvarlige.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Mulige blågrønnalger – har en oppfordring til de som bader

Østre linje i IØ åpnet igjen