Disse ungdommene er ansatt eller leid inn til arbeidet. Foto: Indre Østfold kommune

Jobber for bekjempelse av fremmede arter

Også i år jobber Indre Østfold kommune målrettet for bekjempelse av fremmede arter. På grunn av sprednings- og skadepotensiale er det kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks som prioriteres.

Denne innsatsen styres av finansiering. Kommunen har i år fått 200 000 kroner fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Etter behov dekkes bekjempelsen av arter i forbindelse med naturvernområdene av Miljødirektoratet.

– Kommunen har for øvrig satt av noe midler, og noen grunneiere har søkt SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) for å finansiere bekjempelse av kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks. Lyseren grunneierforening har fått midler fra Miljødirektoratet til bekjempelse av kjempespringfrø rundt Lyseren, og sørger for at områdene rundt innsjøen blir fulgt opp som tidligere. Til sammen gir dette et godt grunnlag for systematisk bekjempelse av kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks, skriver kommunen på sin nettside (ekstern lenke)

Det gjøres tiltak på følgende områder

Kjempespringfrø

 • Moensbekken fra Slitu til Glomma (inkluderer verneområde)  
 • Finnestadbekken fra Eidsberg stasjon til Rakkestadveien 
 • Engerbekken i Askim fra E18 til Glomma 
 • Hyllibekken/Lundsbekken/Kirkebekken fra Spydeberg sentrum til Glomma 
 • Skarnesbekken i Spydeberg 
 • Hobølelva fra Mjær til Elvestad og Huul til Skjellfoss 
 • Hæra fra Båstad til Kallaksjøen (inkluderer verneområde) 
 • Frøshaugbekken fra tidligere Skjønhaug renseanlegg og vestover til Øyeren (inkluderer verneområde) 
 • Loskabekken langs kommunegrensa mellom IØK og Vestby (i samarbeid med Vestby kommune) 
 • Noen spredte forekomster i Spydeberg, Eidsberg, Askim, Trøgstad og Hobøl 
 • Området rundt Lyseren 

Her kan du se kart over registrerte forekomster med kjempespringfrø i Indre Østfold (ekstern lenke)

Kjempebjørnekjeks

 • Langs Mysenelva fra Kloppa til Lekum mølle 
 • Forekomster i Mysen sentrum 
 • Langs Fossbekken i Hobøl 
 • Langs Hobølelva ved Skjellfoss og Elvestad 
 • Flere forekomster i Askim, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl 

Her kan du se kart over registrerte forekomster kjempebjørnekjeks i Indre Østfold (ekstern lenke)

Kjempespringfrø slås under nederste bladknute eller plukkes med rota. Langs Hobølelva har Indre Østfold kommune avtale med skogentreprenør som er kjent med arbeidet og elva om å gjøre jobben.

– Til å bekjempe forekomstene i resten av kommunen, med vassdragene som førsteprioritet, har vi ansatt/leid inn åtte ungdommer til arbeidet. De fleste har vært med tidligere, og er godt kjent med arbeidet i vanskelig terreng med mye vegetasjon, insekter, varme og regn!

Boligbrann i Sarpsborg

– Vi kan ikke slippe til de greiene vi slipper inn mål på, for det er bare tull