Det er tre gjess av denne arten som har fått påvist fugleinfluensa. Foto: Ørn E. Borgen/ NTB

Har gjeninnført dette portforbudet

Ettersom det er påvist høypatogent aviært influensavirus (H5N8) hos tre grågjess i Son i Vestby kommune, er portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap gjeninnført.

Dette gjelder blant annet en rekke kommuner i Viken, som Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

Dyrene skal holdes innendørs eller inngjerdet og under tak for å hindre at de blir smittet fra ville fugler.

Dette skriver Indre Østfold kommune på sin nettside (ekstern lenke)

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom. Flere ville fugler i området har vist tegn på sykdommen. Tiltak for å hindre smitte fra ville fugler til fjørfehold, hobbyhøns og tamme fugler er derfor viktig.

Nærkontakt med ville fugler i området må unngås for å begrense mulig smitte. Mattilsynet ber om at man ikke starter å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler.

Dersom situasjonen endres, kan Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak på kort varsel.

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. Husk likevel å unngå direkte fysisk kontakt med sjuke/og eller døde fugler, da disse for eksempel kan være smittet med Salmonella.

Bane Nor: – Det kan smelle på planovergangene i sommer

Har utviklet digital kunnskapsplattform