(Arkivfoto)

Indre Østfold og Marker mottar frisklivspenger i år

Til sammen ti kommuner skal dele potten mellom seg og kommuner som har forpliktet seg til å gjennomføre eldrereformen «Leve hele livet» er prioritert.

Både Indre Østfold kommune og Marker kommune får frisklivspenger i 2021.

– Frisklivssentralene gjør en uvurderlig jobb både for den enkelte bruker, for kommunen og storsamfunnet. Ved å forebygge sykdom og fremme helse skaper vi livskvalitet, god helse og gode liv, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, som har ansvaret for folkehelsearbeidet i Viken til fylkeskommunens nettside (ekstern lenke)

Ifølge Viken fylkeskommune er det også lagt vekt på å støtte nyetableringer og kommuner som fikk midler til frisklivssentraler i 2019 og 2020.

ANNONSE

Til sammen 2,2 millioner kroner skal fordeles på ti kommuner.

KommuneTildelingsbeløp i kronerBeskrivelse av tiltak
Marker kommune100.000Prosjektets formål er å etablere et frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.
Indre Østfold kommune97.500Indre Østfold søker på vegne av et nettverk med omkringliggende kommuner. De søker om bidrag til å drifte nettverket, kompetansehevende tiltak innen friskliv, læring og mestring, fagdager arrangert av nettverket samt arrangere Frisklivsspretten, som et årlig arrangement.
Indre Østfold350.000Prosjektets formål er å etablere og videreutvikle et likeverdig og bærekraftig frisklivstilbud til alle innbyggere over 18 år i Indre Østfold kommune, med spesielt fokus på Skjønhaug og Mysen.

Om frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Folk med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer er målgruppe. 

Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralene er en anbefalt måte å organisere slike tjenester på og en del av kommunenes samlede helsetilbud.

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for tilskuddsordningen for frisklivsarbeid i 2020. Tidligere har dette ligget hos Fylkesmannen (nå Statsforvalteren). 

(Kilde: Viken fylkeskommune)

ANNONSE

ANNONSE

Bensinsalget økte i mai

Disse tiltakene i IØ og Skiptvet får støtte